Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową

Instytut Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencje naukową pt. Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2018 w Olsztynie. Tematy przewodnie: docieplanie budynków od wewnątrz, ochrona budowli podziemnych przed woda naporową.

Patronat Honorowy na konferencją objęła dr hab. Magdalena Gawin - Główny Konserwator Zabytków.

Więcej na temat konferencji znajdziesz tu: Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową.

lek

w kategorii