Nowy profesor Stanisław Konopka

Dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM, tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał 6 lutego 2020 r.

Absolwent (1991 r.) Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w zakresie specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze. Doktorat – Wydział Nauk Rolniczych ART w Olsztynie (1995 r.) w zakresie agronomii,habilitacja – Wydział Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie (2007 r.) w zakresie inżynierii rolniczej – budowa i eksploatacja maszyn rolniczych.

Po zakończeniu studiów pracował jako asystent, potem adiunkt, a obecnie jako profesor nadzwyczajny UWM w Katedrze Maszyn Roboczych i Metodologii Badań na WNT.

Jest autorem lub współautorem ponad 175 publikacji naukowych (w tym 9 patentów) m.in. w takich czasopismach, jak: Plant Varieties and Seeds, Cereal Research Communications, International Journal of Food Properties, Przemysł Chemiczny, Sustainability, Agricultural Engineering oraz Annals of Nutrition and Metabolizm.

W jego pracy naukowej można wyróżnić kilka zasadniczych kierunków działalności: analityczny, badawczy i koncepcyjno-konstrukcyjny. Są one związane głównie z doskonaleniem maszyn i urządzeń rolniczych oraz sposobów pozyskiwania ziarna i jego separacji w czasie zbiorów i przechowywania oraz ze zmniejszaniem jego strat.

Zanurzony w świecie maszyn

W latach 2008-2010 był kierowaniem tematu statutowego pt. „Problemy bioinżynierii w kontekście konstrukcji maszyn roboczych technologicznych”. Byłem również wykonawcą i współautorem raportu końcowego z realizacji następujących projektów badawczych:

„Opracowanie techniki i technologii zbioru oraz pozbiorowej obróbki ziarna jęczmienia browarnego. Zbiór jęczmienia browarnego” - projekt pilotażowy EUREQUA realizowany z programu unijnego LEONARDO DA VINCI 2000, „Skuteczność biologiczna opryskiwania pszenicy cieczą łączoną - nawozowo-pestycydową, 2001 r.

Sporządził ponadto 9 ekspertyz, m.in. nt.:„Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na statkach powietrznych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli” Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ekspertyza dotycząca innowacyjności „Wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i procedur obsługi systemu załadunku i rozładunku cystern stosowanych do krajowego i międzynarodowego transportu płynnych artykułów spożywczych” – na rzecz firmy WEKTA, Olsztyn – opracowanie autorskie.

W 2018 r., opracował akademickie recenzje zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik. Odbył liczne staże, kursy i szkolenia krajowe i zagraniczne m.in. w Norwegii i Danii.

Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz”; Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Od 2011 roku pełni funkcję przewodniczącego Olsztyńskiego Oddziału PTA.

Praca ze studentami to satysfakcja

Prof. Konopka prowadzi zajęcia ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wydziałów: Nauk Technicznych, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Nauk Ekonomicznych. Szkoli również osoby nabywające uprawnienia do atestacji sprzętu do ochrony roślin, organizowanych przez Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin na WNT.

Dotychczas był opiekunem naukowym 55 prac magisterskich oraz 38 prac inżynierskich. Był kierownikiem kierunku studiów technika rolnicza i leśna w Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku (zamiejscowy ośrodek dydaktyczny) oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie. Obecnie jest kierownikiem studiów doktoranckich na WNT.

- Uwielbiam pracę ze studentami. Obserwacja, jak rozwijają swój potencjał pod wpływem zdobywanej wiedzy - to dla mnie wielka satysfakcja – przyznaje prof. Konopka.

Techniczny problem to wyzwanie

Prof. Konopka był lub jest członkiem komitetów organizacyjnych licznych konferencji naukowych, przewodniczącym Komisji Etyki UWM w Olsztynie, członkiem Rady Wydziału (obecnie Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna) Nauk Technicznych, członkiem Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, członkiem Okręgowego Komitetu Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczej, przewodniczącym lub członkiem Komisji 6 zakończonych i kilku otwartych przewodów doktorskich.

Był wielokrotnie wyróżniany indywidualnie oraz zespołowo przez rektora UWM oraz licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

- Kiedy się wybierałem na studia – nie myślałem o karierze naukowca. Nie myślałem o tym także idąc na studia doktoranckie, ale w ich trakcie wciągnąłem się. W pracy naukowej najbardziej interesujące dla mnie jest rozwiązywanie praktycznych problemów technicznych, z którymi zgłaszają się przedstawiciele firm. Traktuję takie zlecenie, jak wyzwania i kiedy się z nim uporam – to jest to dla mnie źródło dużej satysfakcji, bo wiem, że moja praca posłużyła do rozwiązania jakiegoś problemu – przyznaje profesor.

Do Belwederu razem z żoną

- Uzyskanie tytułu profesora traktuję jako szczególne wyróżnienie mojej działalności zawodowej, a jednocześnie jako zobowiązanie do dalszej solidnej pracy na rzecz dobra UWM oraz macierzystego wydziału - zapewnia.

Prof. Stanisław Konopka należy do tych nielicznych osób, które nominację profesorską mają szansę odebrać razem z żoną - prof. Iwoną Konopką z WNoŻ, która też otrzymała ostatnio tytuł profesorski.

- Ponieważ obecnie Kancelaria Prezydenta RP zaleca, aby na nominację przybywać bez osób towarzyszących - wyjawia prof. Konopka - to poprosiłem ją, aby zaproszenie mnie i żonie przysłała na ten sam termin.

Prof. Stanisław Konopka w wolnych chwilach lub obejrzeć dobry film, a na urlop wybrać się nad Bałtyk. Prof. Konopkowie mają jedną córkę. W tym roku zdaje maturę.

opr. lek

w kategorii