Nowy profesor na Wydziale Nauki o Żywności

prof. Anna Iwaniak odbiera akt nominacji
Do grona profesorów tytularnych naszej uczelni dołączyła prof. Anna Iwaniak z Wydziału Nauki o Żywności. Akt nominacyjny odebrała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy 17 maja.

Prof. dr hab. Anna Iwaniak urodziła się w Kętrzynie, jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Studia ukończyła na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Katedrą Biochemii Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na macierzystym wydziale uzyskała stopnie doktora (2002 r.) oraz doktora habilitowanego nauk rolniczych (2012 r.). Tytuł naukowy profesora otrzymała 8 stycznia 2019.

Zainteresowania naukowe prof. A. Iwaniak dotyczą biologicznie aktywnych peptydów pochodzących z białek żywności, analizowanych szczególnie za pomocą metod analizy chemometrycznej oraz bio-/cheminformatycznej. Prof. Anna Iwaniak jest współautorką łącznie ok. 300 opracowań, w skład których wchodzą prace oryginalne i przeglądowe oraz doniesienia naukowe. Za swoje osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne była wielokrotnie nagradzana nagrodami rektora.

Podczas swojej pracy zawodowej, prof. A. Iwaniak odbyła kilka staży naukowych, m.in. w: European Bioinformatics Institue w Hinxton, Cambridgeshire (Wielka Brytania); University of British Columbia, Vancouver (Kanada); University of Tartu, Tartu (Estonia) oraz dydaktycznych m. in. w Agriculture University of Athens, Ateny (Grecja); Faculty of Food and Nutritional Sciences, University of Porto, Porto (Portugalia).

Jest członkiem European Peptide Society, International Society for Nutraceuticals and Functional Foods oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki rockowej z lat 70. oraz elektronicznej z lat 80. ub. wieku. Jej pasją jest również czytanie literatury anglojęzycznej w oryginale (książki Jane Austen). Ulubionym regionem świata jest obecnie Szkocja a sportem (uprawianym od niedawna) - pływanie.

- Uzyskany tytuł chciałabym zadedykować mojej rodzinie - przede wszystkim mężowi oraz rodzicom. Bez ich logistycznej  pomocy w sprawach codziennych, uzyskanie tytułu profesora byłoby trudniejsze – podkreśla prof. Anna Iwaniak.

opr. mah

w kategorii