Nowy profesor - Jerzy Napiórkowski

prof. Napiórkowski
Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał 28 września 2020.

Prof. Jerzy Napiórkowski z Katedry Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydział Nauk Technicznych UWM jest absolwentem specjalności maszyny i urządzenia rolnicze Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - 1979 r. Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn - 1989 r., Politechnika Warszawska, habilitacja 2006 r. w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.

Z Wydziałem Nauk Technicznych UWM (wcześniej z ART) związany zawodowo od 1979 r. Od 2007 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, a od 2010 r. jej kierownik.

Tarcie - wróg maszyn

- Moja aktywność naukowa zawiera się w zagadnieniach szeroko rozumianej eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych. Moim najważniejszym osiągnięciem jest mój wkład teoretyczny w zwiększanie trwałości elementów roboczych maszyn obrabiających glebę. Pracowałem i pracuję nad doborem właściwości elementu roboczego do rodzaju obrabianej gleby, np. lemiesza pługa. Szybkość ścierania się lemiesza zależy od rodzaju gleby. W czasie orki lemiesz może tracić od 0,5 do 8% swej masy na 1 ha. Jeśli ktoś ma do zaorania np. 100 ha, to zużyje na to kilka lemieszy. Najtańszy uznanych producentów kosztuje 120–130 zł. Dla opłacalności uprawy koszt orania ma więc znacznie. Moje prace dały m.in. początek innych pracom, mającym na celu opracowanie nowych metod prognozowania procesu zużywania elementów roboczych maszyn w glebie. Zajmowałem się także m.in. wartościowaniem maszyn na rynku wtórnym – wyjaśnia prof. Napiórkowski.

Dla praktyki

Prof. Napiórkowski jest autorem w sumie 309 publikacji, w tym 213 artykułów naukowych, 6 skryptów i monografii, 3 patentów i 64 ważniejszych ekspertyz technicznych, kierował lub uczestniczył w 33 projektach badawczych, opracował 78 materiałów szkoleniowych i wykładów dla praktyki, napisał 58 recenzji artykułów i monografii i był recenzentem 7 postępowań habilitacyjnych.

Opiekun naukowy 69 prac magisterskich oraz 56 inżynierskich, promotor 3 prac doktorskich.

Członek rady naukowej czasopisma BIMONTHLY TRIBOLOGIA, ekspert Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacji, specjalista usług technicznych Warmińsko-Mazurskiej Federacji SNT NOT, rzeczoznawca SITR w specjalności budowa i eksploatacja maszyn, pojazdów i urządzeń, biegły skarbowy w zakresie szacowania wartości maszyn, pojazdów i urządzeń.

Prof. Napiórkowski prowadzi zajęcia ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wydziałów Nauk Technicznych, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Nauk Ekonomicznych UWM oraz na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, Politechniki Koszalińskiej i UWM.

Był m.in. seniorem budowy nowego budynku Wydziału Mechanicznego w latach 1988-94 r. Jest członkiem wielu organizacji technicznych, w tym wice prezesem zarządu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Techników Rolnictwa w Olsztynie, przewodniczącym Komisji ds. nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcom SITR w Olsztynie, wiceprezesem zarządu Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie.

Wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi, uczelnianymi, organizacyjnymi, resortowymi (rolnictwo) i sportowymi.

Postanowiłem spróbować

- Po zakończeniu studiów miałem rozpocząć pracę w pewnej firmie. Byłem umówiony po wakacjach. Zanim jednak ją podjąłem, dostałem propozycję pracy od doc. Zenona Kotewicza, ówczesnego dziekana Wydziału Mechanicznego ART. Wybrał mnie, bo miałem najlepszą średnią ocen wśród absolwentów. Nie myślałem o karierze naukowej, ale postanowiłem spróbować. I tak to poszło.

Problemy techniczne – to lubię

- Bardzo lubię pracę ze studentami. Można powiedzieć, że jestem z nimi od świtu do nocy, bo nikomu nie odmawiam podania numeru mego telefonu, więc dużo do mnie dzwonią. Naukowo najbardziej interesuje mnie trybologia, czyli nauka o procesach zachodzących na styku ciał stałych będących w ruchu. W jej skład wchodzą badania nad tarciem, zużywaniem oraz smarowaniem zespołów ruchomych maszyn. Tribologia jest ważna przy konstruowaniu i eksploatacji, np.: łożysk, sprzęgieł, hamulców itp. Najbardziej z tego interesuje mnie rozwiązywanie praktycznych problemów technicznych, z którymi zgłaszają się firmy z otoczenia gospodarczego.

Dałem radę

- Profesura to dla mnie przede wszystkim satysfakcja. Ten tytuł przyszedł do mnie stosunkowo późno, ale jest dla mnie podwójnie ważny. Długi czas miałem poważne kłopoty ze zdrowiem, które mocno utrudniały mi normalne życie nie mówiąc o rozwoju naukowym. Miałem jednak dobry doping – prof. n. med. Alicji Dębskiej-Ślizień. Pokonałem wszystkie kłopoty i udowodniłem sobie i memu otoczeniu, że radzę sobie pod każdym względem. Uważam profesurę za duży sukces, do którego przyczyniło się wiele osób z Katedry, Wydziału czy też innych ośrodków naukowych z którymi współpracuję naukowo.

Prof. Napiórkowski rodzinnie czuje się człowiekiem spełnionym. Żonaty od ponad 40 lat. Ma 3 dorosłych i samodzielnych dzieci, odnoszących sukcesy zawodowe i 4 wnucząt, przynoszących mu wielką radość. W wolnych chwilach działa  w strukturach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Poza tym interesuje go motoryzacja i podróże.

lek

w kategorii