Nowy dziekan Wydziału Lekarskiego wybrany

Nowy dziekan i prodziekani Wydziału Lekarskiego
Znamy już dziekana nowego Wydziału Lekarskiego. Został nim kierujący dotąd Wydziałem Nauk Medycznych prof. Andrzej Rynkiewicz.

Na UWM powstaje Collegium Medicum. Oznacza to, że Wydział Nauk Medycznych przekształcił się w dwa wydziały – Wydział Lekarski oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. 22 września odbyły się wybory dziekańskie na Wydziale Lekarskim. W wyborach udział wzięło 24 elektorów. Na stanowisko dziekana wpłynęła jedna kandydatura – prof. Andrzeja Rynkiewicza, który otrzymał 21 głosów poparcia (na zdj. pierwszy z prawej).

– Dziękuję za powierzenie mi funkcji dziekana nowopowstałego wydziału. Czeka nas bardzo gorący okres. Będziemy kontynuować dotychczasowe działania, ale przed nami stoją także nowe wyzwania. Najważniejszym z nich jest utrzymanie wysokiej kategorii. Jeśli jej nie utrzymamy, nie będziemy mieli finansowania na działalność naukową i wydział może podupaść. Dlatego musimy prowadzić więcej badań naukowych, aby być tym samym atrakcyjnym ośrodkiem do kształcenia studentów zarówno z Polski, jak i zagranicy. Oprócz tego walczymy o środki, z których moglibyśmy wybudować nowoczesny szpital. To wyzwanie nie tylko na moją kadencję, ale na co najmniej kolejne dwie lub trzy – mówi prof. Andrzej Rynkiewicz.

Prodziekanem ds. nauki i współpracy został prof. Tomasz Stompór, uzyskując 22 głosy poparcia (na zdj. drugi z prawej). Prodziekanem ds. studenckich i kształcenia – również z liczbą 22 głosów – została prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta. 24 głosy poparcia uzyskał dr n. med. Rakesh Jalali, który objął funkcję prodziekana ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju (na zdj. drugi z lewej).

Collegium Medicum – prestiż i rozwój

Utworzenie Collegium Medicum to szansa zarówno na rozwój uniwersyteckiej medycyny, jak i całego UWM.

– Wydział Lekarski skupi się na kształceniu studentów na kierunku lekarskim. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu znajdą się kierunki medyczne i takie, które są na pograniczu innych dyscyplin. Kształcenie studentów odbywać się będzie na pielęgniarstwie, dietetyce, ratownictwie medycznym, ale także na nowopowstałym położnictwie. Przygotowujemy także następne kierunki. Na pewno będziemy chcieli w przyszłości uruchomić kierunek fizjoterapia. Oprócz tego stoją przed nami wyzwania nowej ustawy. Musimy podwyższyć jakość prac naukowych i kształcenia. Dzięki naszej pracy możemy osiągnąć bardzo dużo i należeć do pierwszej ligi uniwersytetów medycznych w Polsce. To plan na teraz – wyjaśnia prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. uczelni medycznej UWM.

Wybory dziekańskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbędą się niebawem. Więcej informacji na ten temat pojawi się wkróce na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu.

syla