Nowy dyrektor szpitala uniwersyteckiego

Maciej Kamiński
Od 1 marca dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UWM jest Maciej Kamiński, dotychczas pełniący obowiązki dyrektora USK.

Rektor UWM, prof. Jerzy Przyborowski, nominował Macieja Kamińskiego 8 lutego 2022 r. Stanowisko dyrektora szpitala objął 1 marca.

Maciej Kamiński p.o. dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie został 15 października 2021 r. Tego dnia z funkcji dyrektora USK na prośbę Rektora rezygnację złożył jego poprzednik - dr Radosław Borysiuk. Maciej Kamiński poprzednie 3 lata był zastępcą dyrektora USK ds. ekonomiczno-administracyjnych. Wcześniej pracował w Banku Żywności w Olsztynie i w Biurze Projektów Europejskich UWM.

W ogłoszonym przez rektora konkursie na stanowisko dyrektora szpitala, swoje kandydatury zgłosiły dwie osoby, w tym właśnie Maciej Kamiński.

Jakie zadania stoją przed szpitalem?

- Sporo już się udało zrobić, ale przed nami wciąż wiele pracy - mówi Maciej Kamiński. - W tej chwili najważniejszym zadaniem jest uporządkowanie finansów szpitala. Jest on objęty programem naprawczym, ale ten program pandemia nam niszczy. Mamy dużo chorych na COVID i nie możemy realizować programu naprawczego tak, jak planowaliśmy. Musimy więc go poprawić. Drugi problem to brak lekarzy i personelu medycznego. Żeby uzupełnić stan osobowy, musimy ponieść znaczne koszty, a przypominam, że mamy plan naprawczy i koszty chcemy ciąć.

Kolejna sprawa to łączenie funkcji szpitala. Prowadzenie normalnego szpitala nie jest obecnie sprawą łatwą, a my mamy szpital kliniczny, czyli w taki, w którym się leczy i w którym studenci medycyny i pielęgniarstwa się uczą. Musimy więc łączyć leczenie z dydaktyką, a to znowu generuje wyższe koszty utrzymania placówki.

Nasz szpital rozbudowuje się obecnie o jedno skrzydło. Zwiększymy liczbę łóżek, zwiększymy komfort pacjentów i pracowników, powstanie profesjonalna baza dydaktyczna. To bardzo nas cieszy, bo się rozwijamy, ale to także pociąga za sobą wyższe koszty.

Myślę, że nie przesadzę, gdy powiem, że prowadzenie szpitala klinicznego jest dwa razy trudniejsze niż zwykłego. Ale, z drugiej strony, to łatwiejszy dostęp do lecznictwa dla mieszkańców Olsztyna i regionu, prestiż dla uczelni i dla miasta. Dlatego tych spraw, o których mówię, nie traktuję jako zadań, tylko jako wyzwania – podkreśla Maciej Kamiński.

Maciej Kamiński jest ekonomistą, bankowcem, specjalistą od finansów publicznych, absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Żonaty 2 córki w wieku 21 i 6 lat. W wolnych chwilach lubi majsterkować, „dłubać” w samochodzie i pracować w ogródku.

lek

w kategorii