Nowi profesorowie - prof. Tomasz Paweł Stompór

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w piątek (14.03.) w Belwederze akty nominacyjne 30 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nich dwóch reprezentowało UWM.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w piątek (14.03.) w Belwederze akty nominacyjne 30 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nich dwóch reprezentowało UWM.

Prof. Tomasz Paweł Stompór urodził się w 1967 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1992 r.). Specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych uzyskał w 1996 r., specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych – 1999 r. (egzamin z wyróżnieniem), specjalizację z nefrologii – 2003 r. (egzamin z wyróżnieniem), specjalizację z hipertensjologii  – 2006 r., specjalizację z transplantologii klinicznej – 2010 r. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1998, doktora habilitowanego nauk medycznych w 2004 r., tytuł naukowy profesora w 2014.

Od 2009 kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych UWM oraz ordynator Oddziału Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie r. Od 2012 prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk Medycznych.

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Nefrologii dla województwa warmińsko – mazurskiego (od 2009 r.).

Autor 140 prac oryginalnych, poglądowych, opisów przypadków, listów do redakcji i komentarzy redakcyjnych; większość w czasopismach recenzowanych. Recenzent manuskryptów dla czasopism zagranicznych i krajowych. Recenzent 13 prac doktorskich i 20 prac magisterskich, promotor 3 zakończonych prac doktorskich oraz 15 prac magisterskich.

Główne zainteresowania zawodowe i naukowe profesora to: stan odżywienia w niewydolności nerek, dawka dializy i adekwatność leczenia dializami, przewlekły stan zapalny w mocznicy, miażdżyca i zwapnienia patologiczne ściany naczyniowej w mocznicy, osteodystrofia nerkowopochodna, anemia nerkowopochodna, zespół nerczycowy, białkomocz, nefrokardiologia

Członek m.in. European Dialysis and Transplant Association, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (kadencja 2010 – 2013 oraz 2013 - 2016), Zarządu Oddziału Gdańsko – Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (kadencja 2010 – 2013), Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk (od roku 2007), Rady Programowo-Naukowej Fundacji „Centrum Leczenia Szpiczaka” przy Katedrze i Klinice Hematologii w Krakowie, rad naukowych czasopism „Kardioprofil”, „Medycyna Faktów”.

Prof. Stompór otrzymał nagrody za najlepsze prezentacje zjazdowe na zjazdach EDTA (dwukrotnie: 2002 i 2004), World Congress of Nephrology (2003), Congress of ISPD/EuroPD 2004 i Danube Symposium on Nephrology (2002), zespołowe nagrody Ministra Edukacji i Sportu (1997 i 2005), Nagrodę Indywidualną Ministra Zdrowia 2006, stypendium International Society for Peritoneal Dialysis 2003 - pobyt w Royal Infirmary, North Staffordshire, Stoke-on-Trent, Wielka Brytania

Prof. Stompór jest współzałożycielem, muzykiem i wokalistą zespołu the Painkillers, działającego w Olsztynie. Interesuje się historią II wojny światowej, literaturą, biegami długodystansowymi.

- Tytuł naukowy może być postrzegany jako zwieńczenie kariery naukowej, ale w wieku 47 lat to jednak przede wszystkim wyzwanie i wezwanie - do dalszej, intensywnej pracy, rozwoju - nie tylko osobistego, ale także powierzonych nam młodych ludzi. W przypadku profesora medycyny i lekarza-praktyka - to także nieustanna dbałość o to, aby dwie ścieżki rozwoju własnego i zespołu - naukowo-dydaktyczna i związana z diagnozowaniem i leczeniem chorych - nigdy się nie rozeszły – mówi prof. Stompór.

syla

w kategorii