Nowi profesorowie

prof. Magdalena Gajęcka, prof. Janusz Połom
Do grona profesorów naszej uczelni dołączyli Magdalena Gajęcka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Janusz Połom z Wydziału Sztuki. Akty nominacyjne odebrali 2 kwietnia z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Prof. Magdalena Gajęcka otrzymała tytuł profesora nauk weterynaryjnych. Prof. M. Gajęcka pracuje w Katedrze Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Urodziła się 5 lipca 1975 r. w Olsztynie; studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM ukończyła w 2001 r. (X semestr odbyła na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Complutense w Madrycie – Hiszpanii). W 2006 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM, a w 2014 r. stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na podstawie szczególnego osiągnięcia naukowego pt. Obraz zmian w wybranych tkankach u suk jako wynik krótkoterminowej mikotoksykozy zearalenonowej.

Staże naukowe odbyła m.in. w Universidade de Santiago de Compostela (stypendystka programu Socrates/Erasmus); Universidad Complutense, Madrid, (stypendystka programu Socrates/Erasmus).

Jej dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje łącznie 116 pozycji w tym: 65 oryginalnych prac naukowych; 51 artykułów przeglądowych; 63 doniesienia i referaty naukowe na zjazdach i kongresach naukowych; 16 rozdziałów w monografiach. Liczba cytowań wg Web of Science (bez autocytowań) wyniósła 543. H-indeks (Indeks Hirscha Web of Science – All Databases Citation Report) w wyniósł 13.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotu higiena środków żywienia zwierząt, którego jest kierownikiem od 2017 roku. Bierze również udział w prowadzeniu ćwiczeń w przedmiotach żywienie zwierząt i paszoznawstwo oraz prewencja weterynaryjna.

Była promotorem dwóch zakończonych przewodów doktorskich. Aktualnie sprawuje opiekę naukową nad jednym przewodem doktorskim.

Od 2001 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, a od 2016 roku przewodniczącą Sekcji żywienia zwierząt i higieny pasz przy Zarządzie Głównym PTNW. Od 2011 r. członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, od 2015 - Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej.

Brała udział jako wykonawca lub współwykonawca w 12 projektach badawczych. Dodatkowo, w 2 projektach badawczych była lub jest kierownikiem projektu (własny i promotorski).

Jest opiekunem studenckiego Koła Naukowego Higiena Zwierząt i Pasz (od 2015 roku).

Nagrody i odznaczenia: stypendystka Rektora UWM, nagroda zespołowa Rektora UWM.

Prof. Janusz Połom otrzymał tytuł profesora sztuk filmowych. Pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki.

Urodził się 16 października 1950 r. w Toruniu. W 1977 r. ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w PWSFTviT w Łodzi. W tym samym czasie studiował na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej uzyskując absolutorium w 1979 r. W 1984 r. wyjechał do Meksyku, by uczyć jako zaproszony profesor na Universidad Autonoma Azcapotzalco i w narodowej szkole filmowej Centro de Capacitación Cinematografica. Do Polski powrócił w 2001 r. W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki UWM. Laureat 2 Nagród Rektora, nagrody Prezydenta Olsztyna za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 2009 i nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego z wybitne osiągnięcia w dziedzinie plastyki w 2015 r. W 2011 r. został odznaczony przez Prezydenta RP złotym medalem za długoletnią służbę. W 2018 r. został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

W czasie studiów w Szkole Filmowej przystąpił w 1971 r. do działającej tam neoawangardowej grupy Warsztat Formy Filmowej. Grupa ta uznawana jest za najważniejszą polską grupę neoawangardową w dziedzinie mediów ubiegłego stulecia. Do najważniejszych dokonań J. Połoma w tym okresie była realizacja „Elektroniczne antynomie”. Realizacja miała pokaz w Centrum Georges Pompidou w Paryżu podczas największej powojennej wystawy sztuki polskiej Presences Polonaises. Współpracował ze Studiem Małych Form Filmowych SE-MA- FOR w Łodzi oraz z wybitnymi reżyserami filmów dokumentalnych i o sztuce.

W 1987 roku został zaangażowany w Université du Quebec w Montréalu. Jako profesor wizytujący zaczął wykładać fotografię filmową w Centro de Capacitacion Cinematografica – meksykańskiej wyższej szkole filmowej. W 1990 r. otrzymał propozycję utworzenia specjalizacji w zakresie fotografii filmowej na tejże uczelni. Został koordynatorem i jednocześnie nauczycielem przedmiotu. Okres od 1990 do 2001 był najważniejszy w jego aktywności artystycznej i dydaktycznej na emigracji. Wielu z jego studentów to dziś najwybitniejsi meksykańscy twórcy i operatorzy filmowi: m.in. ,Rodrigo Prieto – fotograf, nominowany do Oscara i zdobywca 11 światowych nagród za zdjęcia, Everardo Gonzalez i Tatiana Huezo, zdobywca Złotej Żaby na Camerimage Ernest Pardo, Juan Pablo Villasenor – laureat ponad 20 nagród międzynarodowych. W tym samym okresie zrealizował, jako autor zdjęć m.in. film fabularny w reżyserii Juana Pablo Villasenora „Por si no te vuelvo a ver”. W 1997 r. film ten zdobył 8 z 19 Arieli – odpowiedników naszych gdańskich Złotych Lwów i ponad 20 ważnych nagród na festiwalach światowych.

W latach 1989-2001 J. Połom wielokrotnie wystawiał swoje prace fotograficzne w wielu międzynarodowych i krajowych galeriach. Również w tym czasie zaczął pisać wiersze, które wydał w tomie pt. „Czas w Tepoztlanie” w 2003 r.

W 2009 r. skończył fabularny film „Mala Yerba – Złe Zioło”, który był jego dziełem habilitacyjnym. Obecnie zajmuje się głównie fotografią oraz małymi formami filmowymi. W roku 2016 wydał album-monografię „Na 275. kilometrze będący przekrojową prezentacja jego twórczości.

Był promotorem jednej obronionej pracy doktorskiej i jest promotorem otwartego przewodu doktorskiego. Ostatnio ukazała się miniantologia jego filmów „Za kurtyną lasu” zawierającą realizacje z lat 2013-2017 . Od 1975 roku jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

opr. mah