Nowi członkowie "Zdrowego życia"

siedza przy stole wicemrszałwk woj. Mirosn Sycz, poseł Jacek Protas, Rektor UWM  Jerzy Przborowski i Jarosław Klimczak przewodniczący Regionalnej Orgnizacji Turystycznej
Czterech nowych członków przyjęło do swego grona Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Zdrowe życie”. Drugie robocze spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 22 kwietnia.

Nowi członkowie konsorcjum to firmy Angitia, Brontes Processing, Accessmedica i TechIntegra. Wszystkie są z branży IT. Oferują różnego rodzaju oprogramowanie i rozwiązania techniczne z obszaru wirtualnej rzeczywistości, wspomagane sztuczną inteligencją. Usprawniają one procesy rehabilitacji pacjentów po urazach, w tym pacjentów neurologicznych oraz seniorów. Rozwiązania proponowane przez firmy dotyczą także monitoringu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz otoczonych opieką domową. W tym przypadku służą one także do kontrolowania, czy opiekunowie odpowiednio zajmują się chorym.

Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Zdrowe życie” powstało we wrześniu 2021 r. Jednym z jego celów jest tworzenie nowej inteligentnej specjalizacji regionu „zdrowe życie”, czyli rozwijanie turystyki zdrowotnej.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest jednym z założycieli konsorcjum. Wnosi do niego wielki potencjał naukowy i sam podejmuje działania wpisujące się w nową specjalność. Jednym z takich działań jest zamiar utworzenia w Szkole Zdrowia Publicznego UWM nowego kierunku studiów - fizjoterapii.

Dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna  (na zdj. stoi) - koordynatorka powstającego kierunku - zaprezentowała podczas spotkania wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród ponad 1000 terapeutów, które dotyczącyły potrzeb w ich kształceniu. Wyniki tych badań będą uwzględnione w opracowywaniu programu studiów. Jakie wnioski płyną z ankiet?

- Takie, że fizjoterapeuci powinni być przygotowani do fizjoterapii multidyscyplinarnej i domowej, a w związku z rozwojem turystki zdrowotnej, powinni posługiwać się sprawnie specjalistycznym słownictwem w obcych językach – wymieniała dr Juśkiewicz-Swaczyna.

Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Zdrowe życie” powstało we wrześniu 2021 r. w Lidzbarku Warmińskim. Po przyjęciu 4 nowych członków liczy 19 podmiotów. Oprócz UWM, którego rektor, prof. Jerzy Przyborowski, jest przewodniczącym  komitetu wykonawczego, do Konsorcjum należą m.in. Akademie Wychowania Fizycznego w Warszawie i w Katowicach, Politechnika Śląska, Philips Polska spółka z o.o., firma Constance Care SA, Polski Komitet Paraolimpijski, Fundacja Proturmed, Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna.

Konsorcjum stawia sobie za cel ścisłą współpracę pomiędzy sektorami nauki i badań, przemysłu, rynku pracy i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednym ze strategicznych zadań, oprócz utworzenia dla Warmii i Mazur specjalizacji „zdrowe życie”, jest również powołanie klastra zrzeszającego podmioty zainteresowane rozwojem turystyki zdrowotnej w naszym regionie. Konsorcjum będzie też wspierać badania naukowe wykorzystujące nowoczesne technologie w obszarze zdrowia i ochrony środowiska naturalnego. Nowa inteligentna specjalizacja pozwoli także sięgnąć po fundusze na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym.

Na co szczególny nacisk chcą położyć władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego?

- Zależy nam, biorąc pod uwagę rozwój turystyki zdrowotnej, na dwóch płaszczyznach – innowacyjnych badaniach naukowych zakończonych wdrożeniami przynoszącymi naszym partnerom korzyści finansowe, oraz na kształceniu kadr. Potrzebni będą specjaliści obsługujący aparaturę, pracownicy hoteli. Musimy więc przygotować odpowiedni program szkoleń – mówi prof. Jerzy Przyborowski.

Dla Uniwersytetu ważna jest także współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To jedno z kryteriów oceny działalności naukowej w ewaluacji.

lek, mah