Nowe zasady zgłoszeń do konkursu recytatorskiego

Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Pałacem Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie organizuje konkurs recytatorski „Polska poezja XX i XXI wieku”. Jest on skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
W związku z sytuacją epidemiczną, organizatorzy konkursu zdecydowali się na zmianę formuły. Wydarzenie odbędzie się zdalnie.

Warunkiem udziału w konkursie jest więc przesłanie (do 12 lutego) nagrania utworu poetyckiego z repertuaru polskiej poezji XX i XXI wieku i jego prezentacja w jednej z proponowanych kategorii:

a) poezja śpiewana;

b) recytacja wiersza.

Uczestnik konkursu powinien nagrać telefonem komórkowym swoje wykonanie poezji śpiewanej lub recytację. Nagranie musi obejmować co najmniej połowę sylwetki śpiewającego lub recytatora w pozycji siedzącej lub stojącej.

a) w tytule maila należy wpisać „Konkurs recytatorski UWM 2022”;

b) nazwa pliku z nagraniem powinna zawierać w następującej kolejności: imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz tytuł piosenki lub wiersza;

 

Długość recytacji nie może przekroczyć 3 minut, prezentacji piosenki 5 minut;

Każda ze szkół może być reprezentowana przez maksymalnie 3 uczestników;

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu.

 

Konkurs odbędzie się w formie zdalnej, a wyniki zostaną ogłoszone dnia 22 lutego 2022 r., o godz. 11:30 na Facebooku polonistyki i logopedii UWM.


Więcej informacji na stronie internetowej organizatora