Nowe pola do współpracy

Delegacja olsztyńska i władze uniwersytetu w Bari
Zacieśnienie i rozszerzenie współpracy to główny cel wizyty na Uniwersytecie im. Aldo Moro w Bari we Włoszech prof. Ryszarda Góreckiego, rektora UWM; prof. Jerzego Przyborowskiego, prorektora ds. kształcenia i studentów oraz prof. Jerzego Jaroszewskiego, prorektora ds. nauki

Wizyta rektora i prorektorów to realizacja porozumienia, łączącego UWM i Uniwersytet w Barii. Wizyta przedstawicieli UWM ma wybitnie roboczy charakter. W czasie trzydniowego pobytu we Włoszech rektorzy przeprowadzili rozmowy z prof. Antonio Felice Uricchio – rektorem Uniwersytetu im. Aldo Moro, prof. Angelo Vacca – prorektorem reprezentującym jednocześnie kierunki medyczne, prof. Giuseppe Piccinni – też z medycyny. Rozmawiali także z prof. Gaetano Dammacco - prawnikiem dobrze znanym na kortowskim Wydziale Prawa i Administracji, prof. Luigim Ricciardi - genetykiem, z Cinzią Montemurro – biotechnologiem z Wydziału Rolnictwa oraz z prof. Giuseppe Pirlo – informatykiem. Celem rozmów było zacieśnienie współpracy i ustalenie jej zakresu.

Wizyta w Barii olsztyńskiej delegacji to następstwo aneksu do umowy o współpracy między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Uniwersytetem im. Aldo Moro w Barii podpisanego przed rokiem. Aneks to powrót do współpracy naukowo-dydaktycznej z lat 2003-2008, która dotyczyła m.in. Wydziału Prawa i Administracji. W dokumencie znalazł się również zapis dotyczący wymiany studenckiej, wyjazdów studentów na staże zagraniczne, organizowania wspólnych studiów magisterskich, a także wykładów prowadzonych przez profesorów wizytujących.

- Uniwersytet w Bari bardzo nam wówczas pomógł w rozwoju Wydziału Prawa i Administracji. Kilka osób z tego wydziału zrealizowało we Włoszech doktoraty. Część z nich obecnie jest już profesorami. Dzięki tak dynamicznemu rozwojowi wydział uzyskał pełne prawa akademickie – wyjaśnia prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari to państwowa szkoła wyższa założona w 1925 roku. Uczelnia ma charakter interdyscyplinarny. Obecnie Uniwersytet w Bari kształci ok. 50 tys. studentów na 24 wydziałach.

Więcej na temat współpracy z UWM z Uniwersytetem im. Aldo Moro czytaj tutaj.

lek