Nowe elektroniczne legitymacje studenckie na UWM

prorektor prof. Jerzy Przyborowski i wiceprezes Grzegorz Piwowar
Od października studenci I roku studiów stacjonarnych naszej uczelni otrzymają elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) z funkcją karty płatniczej. Władze uczelni podpisały umowę z przedstawicielami Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Od października na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim studenci studiów stacjonarnych I roku otrzymają zmodyfikowane elektroniczne legitymacje studenckie (ELS). Nowe ELS połączą standardowe funkcje legitymacji studenckiej z funkcją karty płatniczej. Legitymacja-karta zostanie wyposażona w interfejs stykowy i zbliżeniowy, umożliwiający m.in. płacenie tzw. zbliżeniowe. Nowe elektroniczne legitymacje studenci studiów stacjonarnych odbiorą w dziekanatach.

Zmodyfikowane Elektroniczne Legitymacje Studenckie UWM wprowadzi na mocy porozumienia podpisanego 29 czerwca z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Studenci będą mogli aktywować opcjonalnie funkcję płatniczą ELS jeśli założą konto w banku. Jeśli nie zdecydują się na założenie konta, funkcja płatnicza nie zostanie aktywowana. Ważność ELS Uniwersytet będzie potwierdzać co semestr.

Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, który ze strony władz uczelni podpisał umowę z Pekao S.A, podkreśla wygodę i zalety zmodyfikowanej elektronicznej legitymacji.

- Ta karta połączy wiele elementów. Jest jednocześnie legitymacją studencką, kartą biblioteczną i opcjonalnie może być także kartą płatniczą. Studenci, którzy zdecydują się założyć konto w banku i aktywować funkcję płatniczą ELS, zostaną objęci dodatkowym ubezpieczeniem podczas wyjazdów zagranicznych. Jeśli Uniwersytet podpisze stosowną umowę z miastem, nowa elektroniczna legitymacja stanie się także kartą miejską. Myślę, że takie legitymacje będą ewidentnie korzyścią dla studentów - podkreśla prorektor prof. J. Przyborowski.

Jak dodaje prof. J. Przyborowski, władze Uniwersytetu planują wkrótce umieszczenie w Kortowie dwóch stacji dokujących na rowery i elektroniczna legitymacja umożliwi również korzystanie z tych stacji.

Grzegorz Piwowar, wiceprezes Zarządu Banku, podpisujący umowę ze strony Pekao S.A zaznacza, że dzięki zmodyfikowanej ELS studenci będą w pełni korzystać z nowoczesnej bankowości. Jak zapewnia Grzegorz Piwowar, aplikacje bankowa i uniwersytecka są całkowicie oddzielone i nie ma możliwości odczytania lub zapisania danych z jednej aplikacji na drugą.

Wprowadzenie elektronicznych legitymacji studenckich z opcjonalna funkcją karty płatniczej to nie jedyne wspólne przedsięwzięcie władz uczelni i banku Pekao S.A. Jak informuje prorektor prof. J. Przyborowski, Uniwersytet chce współpracować z bankiem przy realizacji projektu Akademia Biznesu, którą uczelnia uruchamia od najbliższego roku akademickiego.

- Pierwsi studenci rozpoczną naukę w Akademii Biznesu już w październiku. Bank może być tu naszym partnerem strategicznym, jego specjaliści mogą uczyć naszych studentów przedsiębiorczości, kreatywności. Oczywiście to będzie wymagało szczegółowych ustaleń - dodaje prof. J. Przyborowski.

mah

w kategorii