Nominacje profesorskie dla artystek z Wydziału Sztuki UWM

prof. M. Chomicz i prof. W. Jaskólska
Rok 2021 rozpoczął się pomyślnie dla Wydziału Sztuki UWM. Małgorzata Chomicz i Wioletta Jaskólska, artystki wykładowczynie w Instytucie Sztuk Pięknych WS otrzymały tytuły naukowe profesora. Jako pierwsze kobiety w historii wydziału.

Grono profesorów tytularnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego powiększyło się o dwie osoby. Postanowieniem z dnia 22 lutego Prezydent RP nadał tytuły naukowe profesora w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Małgorzacie Chomicz (na zdj. z lewej) i Wioletcie Jaskólskiej (na zdj. z prawej) z Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki. Są to pierwsze nominacje profesorskie kobiet w historii wydziału.

- Jesteśmy dumni i szczęśliwi! Obie panie to nie tylko znakomite artystki, ale również, zwłaszcza prof. Wioletta Jaskólska, animatorki życia kulturalnego. Tym bardziej się cieszymy, że obchodziliśmy niedawno jubileusz 30-lecia Instytutu Sztuk Pięknych. To pierwsze nominacje profesorskie kobiet w historii naszego wydziału! – cieszy się dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM, prodziekan Wydziału Sztuki.

Radości nie kryje również dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM, dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych.

- To ogromna radość dla nas! Przecież dzięki utytułowanej kadrze wzrasta też prestiż wydziału. Tym bardziej się cieszę, że obie koleżanki wykładają w kierowanej przeze mnie jednostce – mówi dyrektor Kulikowska-Parkasiewicz.

Nominacje zbiegły się z sukcesami zawodowymi obu artystek. Prof. Małgorzata Chomicz obchodziła w ub.r. jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Przekrojową wystawę jej prac, zawierającą 80 grafik wykonanych w różnych etapach twórczości, można było oglądać jesienią 2020 r. w olsztyńskim Biurze Wystaw Artystycznych. Artystka pracuje obecnie nad monumentalnym cyklem Silence.

- Nie spoczywam na laurach. Tytuł profesora to ukoronowanie kariery akademickiej. Traktuję go jako zobowiązanie. Nawet informacja o nominacji profesorskiej dotarła do mnie w trakcie pracy - mówi prof. Chomicz.

Prof. Wioletta Jaskólska od września ub.r. kieruje olsztyńskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Wcześniej przez 5 lat szefowała Ośrodkowi Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku.

Obecnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wykłada 51 kobiet z tytułem naukowym profesora.

***

Małgorzata Chomicz - urodzona w Olsztynie w 1970 roku. W 1995 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Na uczelni w Olsztynie pracuje od 1992 roku. Z pracownią grafiki warsztatowej związana jest od początku jej istnienia. Od 2007 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Autorka ponad 60 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 300 wystawach zbiorowych oraz konkursach graficznych na całym świecie. W 2000 i 2002 roku była stypendystką Fundacji Jana Pawła II Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, a w 2001 - Fonds d'Aide Aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu. W 2018 r. uczestniczyła w sympozjum International Graphic Arts Festival w Indira Kala Sangeet University Khairagarh (Indie). Laureatka wielu prestiżowych nagród, między innymi: w 2016 roku zdobyła Gran Prix PREMIO ASSOLUTO I Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej w Perugii we Włoszech, w 2018 roku zdobyła Nagrodę "I Santi di Diso" International Prize of Engraving, Diso (Włochy). W 2019 roku zdobyła Główną Nagrodę Triennale européenne de l’estampe contemporaine w Tuluzie we Francji, W 2020 roku zdobyła GRANDPRIX René Carcan International Prize for Printmaking, Bruksela, (Belgia) oraz Nagrodę publiczności tego konkursu. W 2016 roku otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2020 roku Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek stowarzyszenia L'Associazione Nazionale Incisori Contemporanei we Włoszech.

Autorka i koordynatorka międzynarodowych projektów artystycznych. W 2018 r. powstała dysertacja pt.Malgorzata Chomicz as a printmaker  - autor Anirbar Midya - w Indira Kala Sangeet University Khairagarh (Indie).

 

Wioletta Jaskólska - pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego. Studiowała na Wydziale Artystycznym WSP w Olsztynie i na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na stanowisku profesora w Instytucie Sztuk Pięknych. Przewód kwalifikacyjny I stopnia w zakresie sztuk pięknych w dyscyplinie malarstwo odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Habilitację uzyskała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2010 roku. Od 1997 należy do ZPAP w Olsztynie. Współtwórczyni Grupy Malarskiej Exaequo. Kurator Pleneru Grunwald ART 2009, 2010, 2011. Kurator wielu wystaw młodych olsztyńskich twórców w Galerii LDK w Lidzbarku Warmińskim.

Nagrody i stypendia:

2002 - nagroda za malarstwo na wystawie WMRGiR, Gdańsk-Oliwa

2001 - stypendium Fonds d'Aide Aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu (stypendium  pobytowe we Włoszech)

2002 - stypendium Fondazione Giovanni Paolo II (stypendium pobytowe w Rzymie)

2004 - stypendium miasta Olsztyna

2004 - wyróżnienie w internetowym konkursie "Festiwal Sztuk Sacrum"