Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności UWM nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości". Jest kolejnym młodym naukowcem z naszej uczelni nominowanym do tej prestiżowej nagrody.

Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju przyznaje Centrum Inteligentnego Rozwoju – śląska spółka zajmująca się promocją polskiej nauki. Statuetki trafiają do organizacji i osób, które wyznaczają trendy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, inicjując zmiany rynkowe. Nagradzane projekty mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę.

W tym roku w gronie nominowanych w kategorii "Naukowiec Przyszłości" znalazła się dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kapituła nagrody doceniła badania dr inż. Chajęckiej-Wierzchowskiej nad rolą żywności typu ready-to-eat, czyli zapewniającej szybkie przygotowanie posiłku (konserwy, produkty suszone, liofilizowane, mrożone), w przenoszeniu antybiotykoopornych i toksynotwórczych gronkowców. Dr inż. Chajęcka-Wierzchowska bada przede wszystkim szczepy koagulazo-ujemne, które przez wiele lat uważane były za drobnoustroje niechorobotwórcze, a obecnie stanowią jeden z głównych czynników zakażeń u osób z obniżoną odpornością.

Projekt "Zjadliwość, enterotoksyczność i antybiotykooporność szczepów gronkowców koaguloazo-ujemnych izolowanych z żywności z uwzględnieniem możliwości horyzontalnego transferu genów" finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA.

- Chociaż wzrasta liczba doniesień o potencjale chorobotwórczym gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych z żywności pochodzenia zwierzęcego to brak jest informacji o charakterystyce szczepów z żywności pochodzenia roślinnego, ryb i owoców morza oraz żywności serwowanej w restauracjach i barach, szczególnie tam, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo zanieczyszczeń krzyżowych od pracowników przygotowujących np. kanapki, spring rolls, sushi – coraz bardziej popularne w Polsce. Żywność taka może stanowić doskonały wektor transmisji genów oporności do mikroflory człowieka - mówi dr Chajęcka-Wierzchowska.

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska jest kolejnym młodym naukowcem z UWM nominowanym do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

W ub. r. dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWM z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku została jedną z laureatek nagrody. Wyróżniona została za projekt „Tlenowy osad granulowany efektywną technologią oczyszczania ścieków oraz źródłem bioproduktów” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Natomiast dr inż. Mariusz Bodzioch z Katedry Multimediów i Grafiki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM otrzymał nominację w kategorii „Naukowiec przyszłości".

Kilka lat temu nagrodę w kategorii „Człowiek roku" otrzymał obecny premier Mateusz Morawiecki. Od 2018 r. patronat nad nagrodą sprawuje prezes Urzędu Patentowego RP.

mah