Prof. Nogalska w radzie Instytutu Ochrony Roślin

prof. Anna Nogalska
Dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM z Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

To jej pierwsza kadencja w radzie. Jak to się stało, że została do niej powołana?

- Trudno powiedzieć – odpowiada prof. Nogalska. - Jesienią wyraziłam telefonicznie zgodę na kandydowanie. Kiedy przyszło zawiadomienie, że powołano mnie do rady, poczułam satysfakcję, że moja wiedza i doświadczenie zostały docenione i będę mogła w tak zacnym gronie pracować - dodaje.

Profesor Anna Nogalska naukowo zajmuje się m.in. rolniczym zagospodarowaniem mączek zwierzęcych.

- Mączki mięsno-kostne (MMK) to produkt uboczny przemysłu mięsnego. Długi czas były stosowane jako dodatek do pasz w żywieniu zwierząt gospodarskich. Kiedy jednak wykryto chorobę BSE (gąbczastej encefalopatii bydła), zakazano produkcji pasz dla bydła, drobiu i trzody chlewnej z jej dodatkiem. Pojawiła się wtedy konieczność innego zagospodarowania odpadów poubojowych. Jednym ze sposobów jest zastosowane ich w uprawie roślin i od 2004 r., tym właśnie się zajmuję – wyjaśnia prof. Nogalska.

- Mączka mięsno-kostna jest bogata w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin, m.in. azot, fosfor i wapń, ale nie zawiera potasu i należy dodawać ten składnik do gleby wraz z nawozami mineralnymi. Z powodzeniem może zastąpić tradycyjne nawozy fosforowe. Wykorzystanie MMK w rolnictwie jest uzasadnione również ze względów środowiskowych. Dzięki ponownemu włączeniu w obieg składników pokarmowych z odpadowej materii organicznej można oszczędzać nieodnawialne surowce. To ważne, ponieważ w zrównoważonej środowiskowo gospodarce składnikami nawozowymi, recykling azotu i fosforu wpisuje się w Europejski Zielony Ład. Mączki zawierają również dużo materii organicznej, przez co użyźniają gleby, szczególnie słabe, piaszczyste oraz zakwaszone, których niestety w Polsce mamy najwięcej. Mączki wykorzystywane rolniczo są ponadto produktem tanim – podsumowuje prof. Nogalska.

Wcześniej pani profesor zajmowała się wykorzystaniem regulatorów wzrostu w produkcji roślinnej i oceną skuteczności działania nawozów wieloskładnikowych w uprawie roślin.

Prof. Anna Nogalska jest absolwentką zootechniki na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Lubi pracować ze studentami, wypromowała wielu dyplomantów. Uczy na 2 wydziałach. Na kierunku rolnictwo prowadzi przedmiot ochrona środowiska i chemia rolna, a na kierunku zootechnika - chemię rolną z elementami gleboznawstwa. Jest także tutorem na WRiL. Zamężna, ma dwóch dorosłych synów i jednego wnuczka – Julka. W wolnych chwilach uprawia nordic walking i morsuje. Lubi czytać książki przygodowe i obyczajowe, szczególnie w swoim ogrodzie pachnącym lawendą.

W radzie naukowej tego samego instytutu zasiada także dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM z Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa również z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa.

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu jest ośrodkiem badawczym, wdrożeniowym i upowszechnieniowym w zakresie ochrony roślin. Współpracuje z Komitetem Nauk Agronomicznych PAN, Polskim Towarzystwem Ochrony Roślin, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz ośrodkami doradztwa rolniczego.

lek