Prof. Nina Smolińska przewodniczącą Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej

prof. Nina Smolińska
- Najważniejsza jest teraz pełna mobilizacja, publikowanie w jak najlepszych czasopismach i zdobywanie projektów naukowych. Gramy w jednej drużynie – określa zadania Rady Doskonałości Naukowej nowa przewodnicząca prof. Nina Smolińska.

Rada Doskonałości Naukowej jest rektorskim ciałem opiniodawczo- doradczym w zakresie działalności naukowej na uczelni. Podlega bezpośrednio pod prorektora ds. polityki naukowej i badań prof. Jerzego Jaroszewskiego. Stanowisko przewodniczącej rady obejmuje prof. Nina Smolińska z Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Jej kadencja oraz kadencja pozostałych członków rady potrwa tylko do końca bieżącego roku kalendarzowego, ale będzie to czas bardzo intensywnej pracy.

- Przed nami bardzo pracowity czas. Przygotowujemy dyscypliny do ewaluacji. Na wiele pytań nie znamy odpowiedzi. Najważniejsza jest teraz pełna mobilizacja, publikowanie w jak najlepszych czasopismach, zdobywanie projektów naukowych – bo to głównie będzie brane pod uwagę w najbliższej ewaluacji. Istotne jest, abyśmy się wspierali, aby rada była grupą osób wzajemnie sobie pomagających. Gramy w jednej drużynie i mamy dokładnie ten sam cel – jak najlepszy wynik ewaluacji w 2022 r. – mówi prof. Nina Smolińska.

Rada skupia przewodniczących rad dyscyplin naukowych; w jej skład wchodzi także przedstawiciel doktorantów. Od nowego roku rektor będzie musiał powołać nowy skład rady, ponieważ w skład rady mogą wejść tylko przewodniczący rad dyscyplin, a ich kadencja trwa do końca grudnia 2021 r.

Prof. Nina Smolińska prowadzi badania dotyczące endokrynologii rozrodu, konkretnie powiązań metabolizmu z układem rozrodczym. W skład zespołu badawczego wchodzą także: prof. Tadeusz Kamiński, dr Marta Kieżun, dr Kamil Dobrzyń, dr hab. Barbara Kamińska, prof. UWM, dr Ewa Zaobidna oraz grupa doktorantów i magistrantów.

- Badamy grupę hormonów zwanych adipokinami. To związki wydzielane przez tkankę tłuszczową. Obecnie realizujemy kilka projektów badawczych. Są to na razie badania podstawowe ale mam nadzieję, że w przyszłości wyniki znajdą zastosowanie także w medycynie ludzkiej, ponieważ niepłodność u ludzi jest dużym problemem – wyjaśnia prof. Smolińska.

mah

w kategorii