NAWA. Nabór wniosków do programu im. prof. Walczaka

Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłaszają nabór wniosków do 3. edycji programu im. prof. Walczaka. To okazja dla naukowców i lekarzy do odbycia staży w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Program im. prof. Franciszka Walczaka z jednej strony daje możliwość rozwoju zawodowego i naukowego, z drugiej zaś - szansę na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym, w tym doświadczenia dydaktycznego, co w efekcie przełoży się na wkład stypendystów w poprawę opieki medycznej w Polsce.

Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych, znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, np. Harvard Medical School, Yale School of Medicine czy University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Nowością w tegorocznej edycji programu jest otwarcie na naukowców i lekarzy reprezentujących wszystkie nauki medyczne. Szczególnie w obecnej sytuacji, wywołanej koronawirusem, zwiększanie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin nauk medycznych z Polski i USA może pomóc w zwalczaniu skutków pandemii.

Wnioskować o staż mogą:

•          naukowcy z tytułem co najmniej doktora

•          doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich

•          osoby zatrudnione na uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego  i nauki  z otwartym przewodem doktorskim

W 3. edycji programu miesięczne stypendium zostało zwiększone z 12 tys. zł do 15 tys. zł. Ponadto stypendyści programu otrzymają jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 tys. zł. Łącznie na program im. prof. Walczaka przeznaczono aż 2,25 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony jest od 24 stycznia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 września 2022 r., a wyjazdy będą mogły rozpocząć się 1 stycznia 2023 r.

Dotąd z programu im. prof. Walczaka skorzystało 30 naukowców i lekarzy.

Profesor Franciszek Walczak przez wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Słynie m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992) oraz u dziecka (1994). Uznawany jest za nestora polskiej elektrofizjologii. Autor i współautor ponad 200 publikacji oraz współautor wielu monografii. W trakcie swojej kariery współpracował z kadrą naukową na całym świecie (prof. M. Haissaguerre, prof. K.H. Kuck, prof. W. Stevenson).

Program im. prof. Franciszka Walczaka jest wspólną inicjatywą NAWA i Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

Kontakt do koordynatora programu: e-mail: walczak@nawa.gov.pl tel. + 48 22 390-35-64

w kategorii