Naukowy start dobrze zapunktowany

Jakub Morze na balkonie
W kwietniowym numerze prestiżowego pisma "Diabetes Care" swoją pracę opublikował Jakub Morze - doktorant Szkoły Doktorskiej UWM. To nie pierwszy naukowy sukces tego młodego człowieka.

Artykuł naukowy, który Jakub opublikował w czasopiśmie Diabetes Care (IF 19.112, MEiN 200 pkt.) nosi tytuł Metabolomics and Type 2 Diabetes Risk: An Updated Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. (Metabolomika i ryzyko cukrzycy typu 2: zaktualizowany systematyczny przegląd i metaanaliza prospektywnych badań kohortowych). Czasopismo wydawane przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne jest jednym z 3 najważniejszych czasopism o tematyce endokrynologiczno-diabetologicznej według bazy Web of Science. Współautorami pracy z UWM są prof. n. med. Andrzej Rynkiewicz (WL) oraz dr inż. Anna Danielewicz (WNoŻ). Artykuł podsumowuje wyniki projektu badawczego prowadzonego we współpracy z zespołem prof. Franka B. Hu ze Szkoły Zdrowia Publiczngo Uniwersytetu Harvarda w Bostonie.

- Opublikowanie tego artykułu uważam za swój najpoważniejszy sukces, jak dotąd. Szczególnie cieszy mnie możliwość bycia koordynatorem zadań w projekcie, którego zwieńczeniem było pierwsze autorstwo. Jest to podsumowanie pracy, którą rozpocząłem w trakcie mojego stażu w Bostonie 3 lata temu. Docenienie naszych starań przez redaktorów i recenzentów czasopisma jest zdecydowanie największą nagrodą. Bez wsparcia i pomocy moich mentorów - prof. Andrzeja Rynkiewicza i prof. Katarzyny Przybyłowicz, jak również rektora UWM, prof. Jerzego Przyborowskiego nie doszłoby jednak do stażu i pracy. Jestem przekonany, że ta publikacja zacieśni współpracę naszego Uniwersytetu z zespołem prof. Hu w Bostonie – mówi Jakub.

O czym jest artykuł?

- Praca jest syntezą 61 prospektywnych badań kohortowych opisujących zależność między metabolitami surowicy, osocza krwi i moczu  – drobnocząsteczkowymi związkami chemicznymi odzwierciedlającymi aktualny stan metaboliczny organizmu – a ryzkiem cukrzycy typu 2. Dzięki zastosowaniu technik wysokoprzepustowych jesteśmy w stanie określać stężenia kilkuset do kilku tysięcy metabolitów z pojedynczej próbki pobranej od pacjenta. Zestawienie tych danych z informacją na temat stanu zdrowia w długoletniej obserwacji, pozwala nam wskazywać metabolity związane z wyższym lub niższym ryzykiem cukrzycy typu 2. Spośród 412 porównanych metabolitów, istotny związek z ryzykiem zaobserwowaliśmy dla 123. Związki te są potencjalnymi kandydatami na biomarkery ryzyka cukrzycy typu 2, co jednak wymaga dogłębnej walidacji i dalszych badań - wyjaśnia młody naukowiec.

 

Zainteresowania naukowe Jakuba dotyczą kardiologii. Dlaczego zatem napisał artykuł dotyczący leczenia cukrzycy typu 2?

- Istnieje ścisły związek między cukrzycą a chorobami sercowo-naczyniowymi, które są najczęstszą przyczyną zgonów pacjentów z cukrzycą. Czynniki ryzyka takie, jak otyłość, nadciśnienie i dyslipidemia, są u pacjentów z cukrzycą powszechne i narażają ich na zwiększone ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych. Stąd skupienie się na szlakach metabolicznych zaangażowanych w patofizjologię cukrzycy, może pomóc nam w głębszym zrozumieniu jej związku z chorobami sercowo-naczyniowymi - mówi Jakub.

Jakub już kończy studia na UWM. Co dalej?

- Przede mną jeszcze 2 miesiące studiów magisterskich, ale od nowego roku akademickiego będę kontynuować naukę na ostatnim roku Szkoły Doktorskiej. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe - to czeka mnie staż podyplomowy, Lekarski Egzamin Końcowy i wybór specjalizacji. Rozważam albo kardiologię, albo choroby wewnętrzne. Chciałbym również kontynuować pracę naukową nad chorobami sercowo-naczyniowymi – mówi doktorant.

Jakub Morze jest studentem III roku Szkoły Doktorskiej UWM oraz studentem VI roku Wydziału Lekarskiego CM UWM. Obecnie przygotowuje pracę doktorską pod opieką prof. n. med. Andrzeja Rynkiewicza oraz dr Marty Guasch-Ferré w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego UWM. Zdobył 3 razy stypendium ministra edukacji i nauki, a w zeszłym roku stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców jako doktorant. W 2019 r. odbył 3-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Harvarda. Interesuje się epidemiologią i kardiologią, ale w swojej przyszłej pracy chciałby łączyć praktykę kliniczną z pracą naukową.

lek