Naukowy Jakub trafił do profesor Małgorzaty Darewicz

Kapituła nagrody św. Jakuba przyznała statuetkę w kategorii nauka za rok 2018 prof. dr hab. Małgorzacie Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności UWM. W kategorii sport statuetkę otrzymał kulomiot Konrad Bukowiecki z AZS UWM.

Statuetki św. Jakuba, patrona Olsztyn, przyznawane przez prezydenta miasta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu, gospodarki, działalności pozarządowej oraz za specjalne zasługi dla miasta mają już 16-letnią tradycję. Tegoroczna gala wręczania nagród odbyła się 24 stycznia w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podczas noworocznego spotkania prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza z przedstawicielami kultury, nauki, sportu, biznesu i organizacji społecznych.

W tym roku do grona laureatów nagrody św. Jakuba dołączyły dwie osoby związane z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Za osiągnięcia naukowe statuetkę otrzymała prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, biochemik żywności, specjalizująca się w badaniach podstawowych, które są wykorzystywane w optymalizacji procesów przetwórstwa białek żywności oraz doskonalenia technologii produkcji produktów mlecznych, w aspekcie właściwości prozdrowotnych. Prof. M. Darewicz zajmuje się także opracowywaniem metod otrzymywania hydrolizatów białek w produkcji preparatów dietetyczno-leczniczych.

- Kapituła uhonorowała nagrodą osobę wyróżniającą się działalnością naukową i efektywnie działającą na rzecz rozwoju miasta i regionu. Wydział, którym kieruje, jest wzorem dobrej współpracy nauki z gospodarką. Ma kategorię naukową A, a więc reprezentuje najwyższą jakość badań naukowych i kształcenia - podkreślał, odczytując werdykt, prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu.

Profesor Darewicz całe życie zawodowe związała z Kortowem. Pełni funkcję dziekana swego macierzystego wydziału – Nauki o Żywności. Jest w historii wydziału pierwszą kobietą na tym stanowisku. Poprzednio przez 2 kadencje sprawowała funkcję prodziekana ds. nauki.

- Zwykle to ja stojąc na tej scenie wręczałam nagrody - w czasie inauguracji roku akademickiego i dyplomów, dziś mogę poczuć emocje laureatów nagród - mówiła prof. Małgorzata Darewicz, zaznaczając, że traktuje to wyróżnienie jako wyraz uznania dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu i Wydziału Nauki o Żywności.

- Jesteśmy znakomitym ośrodkiem badań w dziedzinie nauk rolniczych, docenianym przez ministerstwo nauki, jesteśmy wiarygodnym i atrakcyjnym partnerem dla firm naszego regionu. Współpraca Wydziału Nauki o Żywności z miastem i regionem liczy już 70 lat - podkreśliła prof. M. Darewicz.

Potwierdzeniem pozycji UWM jako lidera w dziedzinie badań nad żywnością wysokiej jakości jest realizowany na Uniwersytecie projekt "Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju”, który uzyskał 12 mln zł dofinansowania w pilotażowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Projektem kieruje prof. Darewicz.

Kapituła nagrody doceniła także wysiłek wydziału kierowanego przez prof. M. Darewicz w pozyskaniu dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego supernowoczesnego i unikalnego w skali kraju echokardiografu, umożliwiającego prowadzenie kompleksowych badań wpływu wybranych grup produktów żywnościowych na choroby  układu krążenia, w tym serca.

Pozazawodowe zainteresowania prof. Darewicz to podróże – ulubiony kraj Hiszpania oraz dobre, ambitne kino.

W kategorii sport nagrodę przyznano Konradowi Bukowieckiemu, kulomiotowi i dyskobolowi, startującemu w barwach KS AZS UWM. Konrad Bukowiecki na uniwersjadzie w Tajpei w 2017 r. w pchnięciu kulą zajął 2. miejsce, a 2018 r. na mistrzostwach Europy w Berlinie także wywalczył srebro. W imieniu nieobecnego sportowca, który przebywa obecnie w RPA, nagrodę odebrała jego mama Danuta.

W dziedzinie kultura nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "Warmia", w dziedzinie gospodarka - firma Sprint S.A., w dziedzinie działalność pozarządowa - Stowarzyszenie Olsztyn 2.0. Za szczególne zasługi dla Olsztyna uhonorowano prof. dr. hab. Zenona Zduńczyka.

Nagroda św. Jakuba przyznawana jest od 2004 roku. Dotychczas wręczono 83 statuetki. W roku 2018 laureatem nagrody w dziedzinie nauki został prof. Krzysztof Młynarczyk, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, jeden z prekursorów utworzenia na UWM kierunku architektura krajobrazu.

Relacji Radia UWM FM z gali wręczenia nagród można posłuchać TU.

mah