Naukowcy UWM w radzie Instytutu Ogrodnictwa

portrety: prof. Jankowski, Kordan i Wilde
Prof. Jankowski z Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu, prof. Kordan z Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej oraz prof. Wilde z Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa to przedstawiciele UWM w nowej Radzie Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Radę Naukową Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach powołuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rada liczy 40 członków. Są wśród nich m.in. naukowcy z uniwersytetów przyrodniczych we Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach, licznych instytutów i zakładów naukowych oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i organizacji rolniczych. W radzie znalazło się aż 3 przedstawicieli UWM. Są to: prof. Krzysztof Jankowski - dziekan Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, kierownik Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu (ponownie), prof. Bożena Kordan - kierowniczka Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej (ponownie) oraz prof. Jerzy Wilde z Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa. 7 października 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady.

– Wybraliśmy na nim m.in. nowego przewodniczącego rady i jego zastępców. Przewodniczącym został prof. Dariusz Grzebelus z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – mówi prof. Bożena Kordan.

Rada zbiera się 4-5 razy do roku i jak mówi prof. Kordan, służy instytutowi swą wiedzą i doświadczeniem we wszystkich sprawach.

Na zdj. od lewej: prof. Jankowski, prof. Kordan i prof. Wilde

*   *   *

Instytut Ogrodnictwa jest instytutem badawczym utworzonym w 2011 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Zatrudnia 409 pracowników, w tym 11 osób na stanowisku profesora. Tworzy go 10 zakładów naukowo-badawczych. Instytut posiada również uprawnienia do prowadzenia specjalistycznych badań nadane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W Instytucie wykonuje się corocznie ok. 2 tys. badań, ekspertyz i prac zleconych, świadczy on także usługi komercyjne dla producentów i eksporterów żywności. Jego program badawczy obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą. Duże znaczenie w nim ma także pszczelnictwo. Instytut ma w swoim dorobku wiele nowatorskich w skali światowej rozwiązań, które przyczyniły się do rozwoju polskiego ogrodnictwa. Jest jedynym w kraju ośrodkiem hodowli roślin sadowniczych, ale zajmuje się również hodowlą warzyw. W krajowym rejestrze odmian znajduje się obecnie 189 odmian roślin sadowniczych oraz 42 podkładki i 72 odmiany roślin warzywnych hodowli Instytutu Ogrodnictwa. W Instytucie zgromadzono bogate zasoby genetyczne roślin ogrodniczych, w tym około 4 000 obiektów sadowniczych i 11 300 warzywnych. Instytut jest wydawcą 3 czasopism naukowych, wydaje też corocznie kilkadziesiąt poradników, raportów z badań, metodyk, instrukcji, atlasów i materiałów konferencyjnych. Jest aktywnym członkiem Europejskiej Sieci Instytutów Sadowniczych i innych organizacji naukowych związanych z rolnictwem.

lek

w kategorii