Nauka i praktyka w służbie kryminologii

Jest połączeniem teorii i praktyki. Skorzystają z niej również studenci. Mowa o ostatniej książce dr. Piotra Chlebowicza z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

– Panie Doktorze, skąd pomysł na napisanie książki Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych?

– W czerwcu 2013 r. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UWM zorganizowała konferencję
o przestępczości bankowej. Zazwyczaj jest tak, że nasze konferencje mają 2 komponenty: teoretyczny i praktyczny. Wydaje mi się, że nauka nie może funkcjonować w próżni, w oderwaniu od praktyki. To jest szczególnie ważne w przypadku kryminologii, czyli nauki
o realiach świata przestępczego i równocześnie o sposobie funkcjonowania instytucji prawa karnego. Chciałbym podkreślić, że uczelnie w państwach europejskich biorą udział w badaniach, które mają na celu wypracowanie strategii zwalczania przestępczości, np. w Belgii teoretycy analizowali podatność niektórych sektorów gospodarki na infiltrację ze strony przestępczości zorganizowanej.

Na tej konferencji była obecna również Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Podczas jej referatu wpadłem na pomysł połączenia teorii analizy kryminalnej z praktycznymi doświadczeniami. Pomyślałem, że jeśli na Zachodzie powstają opracowania na granicy teorii i praktyki czemu nie podjąć próby u nas.

– Czy dlatego we wstępie napisali państwo: Zderzenie poglądów akademickich z doświadczeniami praktycznymi uświadomiło obu stronom potrzebę współpracy, gdyż teoria pozbawiona kontaktu z życiem szybko się wyjaławia. Praktyka zaś pozbawiona teorii szybko przekształca się w rutynę.

– Dokładnie tak. Po konferencji nawiązaliśmy kontakt i rozpoczęliśmy pracę nad książką. To nie było łatwe zadanie. Musieliśmy przełożyć doświadczenia praktyczne na język teorii. Należało także podzielić materiał oraz ustalić kto za co odpowiada. Zajęło to nam ponad rok.

– Czego dotyczy książka?

– Opisuje ona jak funkcjonuje analiza kryminalna - nowa metoda śledcza, która ma też „przełożenie” dowodowe w takich instytucjach, jak policja i straż graniczna. Można powiedzieć, że analiza kryminalna to nowa gałąź wiedzy kryminalistycznej. Jej istotą jest łączenie informacji w celu formułowania wniosków. Odpowiada się na pytania, np. Czy X jest członkiem grupy przestępczej, czy jest tylko z nią powiązany? Itd. Przymiotnik „operacyjna” oznacza, że chodzi o wykorzystanie technik analitycznych na potrzeby konkretnego śledztwa. Oprócz tego jest jeszcze strategiczna analiza kryminalna – diagnozowanie trendów przestępczości w skali krajowej lub regionalnej na potrzeby decydentów.

– Dla kogo tę książkę Państwo napisali? Czy jej odbiorcami mogą być studenci?

– Od samego początku chodziło nam o szeroką grupę odbiorców. Mogą z niej korzystać studenci bezpieczeństwa wewnętrznego, ale również studenci prawa, ponieważ raporty analityczne coraz częściej są dołączane do akt postępowania przygotowawczego jako dowód w sprawie karnej. Oczywiście książkę także adresujemy do praktyków, którzy są zainteresowani podnoszeniem wartości swojego warsztatu pracy. Mamy nadzieję, że książka trafi do odbiorców w całym kraju, tym bardziej, że uzyskaliśmy dla niej patronat Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Sylwia Zadworna

Dr Piotr Chlebowicz – adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 2002 r. W latach 2003- 2004 prawnik w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie. W latach 2003-2006 odbył aplikację prokuratorską zakończoną egzaminem prokuratorskim. Autor publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki. Zainteresowania badawcze obejmują przestępczość stadionową, analizę kryminalną, nielegalny handel bronią. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii.

w kategorii