Nauka podaje rękę dzieciom autystycznym

Wzrasta liczba dzieci chorujących na autyzm. W walce z tą chorobą chcą pomóc uczeni z UWM opracowując m.in. preparat odżywczo-leczniczy na bazie mleka krowiego, ale pozbawionego kazeiny.

Autyzm to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych.

– U dzieci autystycznych obserwuje się dysfunkcje przewodu pokarmowego (alergie pokarmowe) oraz niedobory witamin oraz mikro- i makroelemetów. Są przesłanki do tego, że odpowiedni program żywieniowy może pomóc w walce z tą chorobą. Z naszych badań wynika, że eliminacja białka mleka i białka zbóż poprawia stan zdrowia dziecka. W naszym laboratorium trwają badania nad uzyskaniem receptury preparatu odżywczo-leczniczego na bazie mleka krowiego. Preparat ten będzie przeznaczony dla dzieci autystycznych i alergicznych. Na rynku amerykańskim i europejskim znajdują się takie preparaty, niestety polskich odżywek tego typu się nie produkuje – mówi prof. Elżbieta Kostyra, kierownik Zespołu Biochemii Medycznej Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

Przyczyny autyzmu nie zostały dotąd w pełni poznane. Istnieje wiele hipotez, które opisują mechanizmy występowania tego zaburzenia. – Niepokojące jest to, że coraz więcej dzieci zapada na tę chorobę. Jedna z hipotez przyjmuje, że za wystąpienie autyzmu u dzieci odpowiadają czynniki genetyczne rozwojowe, a także zaburzenia występujące w ciąży i podczas porodu. W Stanach Zjednoczonych jest to już plaga – choruje 200 dzieci na 10 tys. – uzupełnia prof. Kostyra.

W Polsce sytuacja również wygląda niepokojąco, w szczególności w województwie warmińsko-mazurskim. Jeszcze niedawno chorowały 2 osoby na 10 tys. W chwili obecnej zachorowalność wzrosła do 6,5 osoby na 10 tys.

– Od trzech lat realizujemy program badawczo-diagnostyczny pod hasłem „Nauka podaje rękę dzieciom autystycznym" we współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie. Duża w tym zasługa dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek, dyrektor szpitala dziecięcego oraz lek. med. Barbary Chwały, zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Wcześniej prowadziliśmy badania nad alergiami pokarmowymi u dzieci współpracując z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Kliniką Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej kierowaną przez prof. dr hab. Macieja Kaczmarskiego. Efektem współpracy było uzyskanie kilku programów badawczych finansowanych przez KBN i NCN. Oprócz tego, zostało wydanych około 25 prac w renomowanych czasopismach europejskich z listy filadelfijskiej – dodaje prof. Elżbieta Kostyra.

Od 2011 roku przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym działa Centrum Diagnostyki, Leczenia i Terapii Autyzmu. Leczyć się w nim mogą pacjenci z całego województwa.

– Utworzenie ośrodka podyktowane było wzrastającą liczbą pacjentów z podejrzeniem lub diagnozą z zakresu tzw. całościowych zaburzeń rozwoju, w szczególności takich jak autyzm czy Zespół Aspergera. Jest to jeden z najlepszych ośrodków w Polsce, który wspomaga dzieci chore na autyzm, a także ich rodziny. Warto dodać również, że do pracy z takimi osobami potrzebna jest współpraca wielu specjalistów: pediatrów, psychologów, psychiatrów, logopedów, rehabilitantów – wyjaśnia prof. Kostyra.

W skład Zespołu Biochemii Medycznej Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM, kierowanego przez prof. Elżbietę Kostyra, wchodzą: dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM, dr Stanisław Krawczuk, dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka, dr Anna Cieślińska i dr Ewa Fiedorowicz. Zespół zajmuje się badaniami nad ekspresją genów, polimorfizmem genetycznym i ich związkiem z chorobami, w tym z autyzmem.

Sylwia Zadworna

w kategorii