Nasza studentka najlepszą młodą chórmistrzynią

Żaneta Kucharska
Na UWM odbyły się III Konfrontacje Młodych Chórmistrzów (5-6.06.). Najlepsza okazała się Żaneta Kucharska, studentka edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Wydziału Sztuki UWM.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski gościł uczestników 3. edycji Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów, podczas którego odbyły się Konfrontacje Młodych Chórmistrzów. W dwudniowych 3-etapowych zmaganiach wzięło udział 8 studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej wydziałów artystycznych funkcjonujących na uniwersytetach. Jury palmę pierwszeństwa przyznało Żanecie Kucharskiej, studentce II roku st. magisterskich na Wydziale Sztuki UWM (na zdj.). jej opiekunem artystycznym i naukowym jest prof. Benedykt Błoński.

- Jednym z celów, jakie sobie założyliśmy, było zobaczenie umiejętności nabywanych przez studentów na zajęciach dyrygowania: metodyki, sposobu pracy z chórem, przede wszystkim umiejętność przekazania informacji poprzez gest. To była praca na żywym organizmie; studenci pracowali z chórami – mówi prof. Benedykt Boński, dziekan Wydziału Sztuki UWM, współorganizator forum oraz członek jury.

Jakie cechy określają dobrego dyrygenta?

- Znakomity słuch, umiejętność nawiązywania kontaktu z zespołem, teoretyczna wiedza z zakresu stylów muzycznych, znajomość utworów i przede wszystkim umiejętność przekazania tych informacji poprzez gest. My przekazujemy informację o utworze, o wykonaniu gestem, a ten ruch musi być na tyle czytelny, aby zespół, który dyrygent widzi po raz pierwszy, odczytał ten gest prawidłowo. Muszę stwierdzić, że poziom uczestników był wysoki – zaznacza prof. Błoński.

Żaneta Kucharska, studentka II roku st. magisterskich w Instytucie muzyki Wydziału Sztuki UWM zdaniem jury posiadła te umiejętności w takim stopniu, że przyznano jej I miejsce.

- Dyrygowanie to moja pasja, chcę pracować jako dyrygent. Oprócz studiowania śpiewam także w chórze Cantores Warmienses przy filharmonii olsztyńskiej. Jestem altem. W konkursie dyrygowałam chórem Bel Canto i to była bardzo dobra współpraca – mówi.

Na 8 studentów biorących udział w konkursie, aż 5 to dziewczęta. Czy to znak feminizacji zawodu dyrygenta?

- Te kierunki kształcą osoby podejmujące przeważnie pracę w szkołach a zawód nauczyciela jest sfeminizowany, ale rzeczywiście, także w środowisku zawodowych dyrygentów obserwuję coraz więcej kobiet – zastanawia się prof. Błoński.

Jak podkreśla dziekan prof. B. Błoński forum miało także za zadanie integrację artystycznego środowiska akademickiego.

- Jesteśmy wydziałami artystycznymi, które z jednej strony muszą realizować programy zalecone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a z drugiej  strony obowiązują nas wymogi stawiane innym uniwersyteckim wydziałom – rygor publikacji, zdobywania grantów. Niekiedy czujemy się traktowani marginalnie, także dlatego, że jesteśmy najczęściej małymi wydziałami. Chcemy pokazać, że my też mamy coś do zaprezentowania – zaznacza prof. B. Błoński.

Ostatnim punktem uniwersyteckiego forum dyrygentów była konferencja naukowa poświęcona chóralistyce. Wzięło w niej udział 13 artystów wykładowców ze wszystkich wydziałów artystycznych funkcjonujących na uniwersytetach typu klasycznego. Kolejne forum odbędzie się w przyszłym roku w Kielcach.

W Konfrontacjach Młodych Chórmistrzów II miejsce zajęła Natasza Kiełpińska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (opiekun artystyczny dr hab. Benedykt Odya), a III Sebastian Sikora z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (opiekun artystyczny dr hab. Andrzej Ryłko).

mah

Fot. Instytut Muzyki UWM