Nasza sonda. Studenci najwyżej cenią zajęcia stacjonarne (3)

zajęcia studentów psychologii
Żaden rok akademicki w historii UWM nie zaczął się tak, jak rok 2020/21. Jak wyglądają studia w okresie pandemii? Jak radzą sobie studenci i wykładowcy? Przeprowadziliśmy sondę na wszystkich uniwersyteckich wydziałach. Jej wyniki sukcesywnie publikujemy.

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wszystkie zajęcia na 3 prowadzonych tu kierunkach odbywają się zdalnie do odwołania.

Wydział Nauk Społecznych

Zajęcia w Kortowie mieli studenci 1. roku psychologii oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Były to spotkania organizacyjne, zajęcia praktyczne. Na pedagogice – warsztaty z gry na instrumentach, ćwiczenia z muzyki, z pedagogiki przedszkolnej. Na psychologii – ćwiczenia z psychologii ewolucyjnej i warsztaty z podstawowych umiejętności psychologicznych. Trwały od 5 do 17 października i objęły 73 osoby na psychologii i 65 na pedagogice. Wszystkie zajęcia odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarnego i w małych grupach.

 – Możliwość bezpośredniego spotkania się z innymi kolegami i koleżankami z roku oraz z nauczycielami akademickimi została przez pierwszoroczniaków przyjęta wręcz entuzjastycznie, o czym świadczą ich wypowiedzi na stronie wydziałowej. „Nie mogło być lepszego początku studiów” – tak o treningu umiejętności psychologicznych mówią studentki i studenci psychologii – zapewnia dr Beata Adrjan, prodziekan ds. kształcenia.

Wydział Nauk Technicznych

Część stacjonarnych zajęć mieli studenci na kierunkach mechatronika i energetyka. Studenci kierunków: inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, mechanika i budowya maszyn, technika rolnicza i leśna oraz inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej zajęcia odbywają zdalnie.

 – Zajęcia podzieliliśmy więc na tygodnie. Każdy rocznik ma inną liczbę zajęć stacjonarnych. Trochę to wszystko skomplikowane. Dzięki temu jednak laboratoria i pracownie nie są obłożone zajęciami i jest dość czasu na ich dezynfekcję – wyjaśnia dr inż. Konrad Nowak, prodziekan ds. kształcenia.

Wydział Nauki o Żywności

I tu specyfika studiów – m.in. duża ilość ćwiczeń w laboratoriach, wymusza zastosowanie modelu hybrydowego. Plan studiów został tak opracowany, aby pogodzić wymogi bezpieczeństwa i zapewnić studentom zdobycie praktycznej wiedzy na ćwiczeniach. Zajęcia stacjonarne odbywają się rotacyjnie. Jako pierwsi, już 19 października, na wydziale pojawili się studenci I i III roku technologii żywności i żywienia człowieka oraz gastronomii i sztuki kulinarnej. Ich zajęcia potrwają do 13 listopada. Kolejna tura zajęć stacjonarnych dla następnych roczników zacznie się 16 listopada.

- Wszystkie zajęcia są prowadzone zgodnie z zarządzeniem rektora, z zachowaniem dystansu, w małych grupach, a zajęcia laboratoryjne, praktyczne np. produkcja różnego rodzaju żywności i jej ocena również mają rotacyjny charakter. Nauczyciele zauważyli optymizm i można powiedzieć radość wsród studentów, którzy mogli wreszcie się spotkać mieć kontakt bezpośredni z nauczycielami podczas zajęć praktycznych – mówi dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM, prodziekan ds. kształcenia.

Wydział Prawa i Administracji

Wszystkie zajęcia od początku roku akademickiego prowadzone są wyłącznie zdalnie.  Jesłi nie będzie zmian w obecnej sytuacji pandemicznej kształcenie również w semestrze letnim będzie odbywać się w formie zdalnej.

Wydział Sztuki

Studenci Wydziału Sztuki jako jedni z nielicznych na Uniwersytecie zajęcia w pracowniach odbywają stacjonarnie. Natomiast zdalnie uczą się wszystkich przedmiotów teoretycznych. Władze wydziału wprowadziły szczególne środki bezpieczeństwa, aby spełnić wymogi sanitarne.

- Studenci poszczególnych kierunków mają osobne szatnie. Po zajęciach dezynfekujemy stoły w pracowniach, narzędzia, ustniki instrumentów medycznych. Studenci i wykładowcy noszą maseczki. Przed wejściem do każdej sali obowiązkowa dezynfekcja rąk. Wszyscy studenci zapoznali się z naszą instrukcją antycovidową – wylicza prodziekan dr Jan Połowianiuk.

Wydział Teologii

Na tym wydziale od początku pandemii zdecydowano się przejść na tryb zdalny. Do tej formy studiowania musiało się przyzwyczaić 90 studentów I roku.

- Zaplanowaliśmy tylko spotkanie organizacyjne ze studentami I roku, aby wytłumaczyć im jak wygląda życie akademickie, jak funkcjonuje wydział, zapoznać z wykładowcami i wdrożyć ich w tryb zdalnego nauczania. Muszą nauczyć się obsługiwać USOS, aplikację Teams – wyjaśnia ks. dr Zenon Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia i studentów.

- Na pewno wszystkim już dokucza zdalne nauczanie, początkowo to była nowość, ale teraz mówią mi studenci, że dużo by dali, aby móc studiować tradycyjnie. Mieliśmy obawy, jak odnajdą się w sytuacji zdalnego nauczania studenci I roku. Okazało się, że radzą sobie dobrze. Wielka tu zasługa pań z dziekanatu, które dzwoniły niemal do każdego studenta i służyły pomocą – podsumowuje ks. dr Z. Kieliszek

lek, mah, syla