Nasza sonda. Studenci najwyżej cenią zajęcia stacjonarne (2)

studenci w bibliotece
Żaden rok akademicki w historii UWM nie zaczął się tak, jak rok 2020/21. Jak wyglądają studia w okresie pandemii? Przeprowadziliśmy sondę wśród wykładowców i studentów wszystkich uniwersyteckich wydziałów. Jej wyniki sukcesywnie publikujemy.

Wydział Humanistyczny

Z chwilą ogłoszenia Olsztyna czerwoną strefą władze wydziału zdecydowały przenieść w tryb zdalny wszystkie zajęcia zaplanowane wcześniej jako stacjonarne. W tym trybie zrealizowano tylko ćwiczenia na niektórych kierunkach, w małych grupach, zgodnie z rozporządzeniem władz uczelni.

- Właściwie realizowaliśmy zajęcia stacjonarne na filologii angielskiej i lingwistyce w biznesie i częściowo na niektórych kierunkach na wyższych latach. Prowadziliśmy zajęcia w dużych aulach, aby spełnić wymogi bezpieczeństwa – informuje dr Renata Rozbicka, prodziekan ds. studenckich.

Wbrew pozorom, okazuje się, że studenci preferują jednak studiowanie w trybie stacjonarnym. Potwierdza to zdecydowanie dr Rozbicka.

- Nasi studenci byli bardzo zadowoleni, że mogli chociaż częściowo uczestniczyć w zajęciach w trybie stacjonarnym. Chyba nawet bardziej cieszyli się studenci starszych lat , ponieważ po tym półrocznym zamknięciu wyższych uczelni narzekali bardzo na brak kontaktu z kolegami z roku i z wykładowcami oraz na trudny dostęp do bibliotek. Dziękowali nam, że mieli możliwość odbycia zajęć stacjonarnych – podsumowuje dr R. Rozbicka.

Obecnie na wydziale wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, ale władze wydziału są gotowe w każdej chwili uruchomić tryb hybrydowy. Plany studiów są przygotowane.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Zajęcia zostały tu zblokowane i poprowadzone rotacyjnie. Kiedy jedna grupa studentów ma zajęcia stacjonarne, pozostali uczą się zdalnie. Potem następuje zmiana. Blok stacjonarny trwa 2 tygodnie.

 – Do tej pory stacjonarne zajęcia miały rok 1., 4., 5. i 6. Były to ćwiczenia. Początkowo zdecydowaliśmy, że studenci lat ostatnich powinni mieć zajęcia stacjonarne przez cały semestr. Teraz niestety, musimy modyfikować te plany i uruchamiamy dla nich częściowo tryb zdalny – wyjaśnia prof. Przemysław Sobiech, prodziekan ds. studiów.

Szczególne środki bezpieczeństwa obowiązują nie tylko w pracowniach, ale i podczas zajęć w fermach i w oborach. Jak podkreśla prodziekan prof. Sobiech, zajęcia stacjonarne cenione są przez studentów najwyżej.

Wydział Matematyki i Informatyki

Na kierunku matematyka stacjonarnie zajęcia na początku października mieli tylko studenci 1. roku. Był to w zasadzie instruktaż na temat tego  jak korzystać z narzędzi do nauki zdalnej. Pozostali studenci matematyki w całości mają tryb zdalny.

 – Dla studentów informatyki tego nie robiliśmy. Studenci informatyki  wszystkich roczników mają znacznie więcej zajęć stacjonarnych, chociaż także w okrojonym zakresie, ograniczonym do niezbędnego minimum – mówi Aleksandra Kiślak-Malinowska, prodziekan ds. studenckich.

Informatycy w Kortowie mają laboratorium z fizyki. Wydział na potrzeby kształcenia zdalnego kupił podzespoły elektroniczne i wypożycza je studentom do domów, aby poznawali ich działanie i możliwości praktycznie.

 – Na informatyce nie mamy kłopotów technicznych. Młodzież z marszu weszła w nauczanie zdalne. Ale na matematyce jest z tym pewien problem. Niektórym nauka na odległość nie odpowiada i mamy kilka osób, które poprosiły o urlopy dziekańskie na przeczekanie pandemii i zdalnego nauczania – dodaje prodziekan.

Stacjonarnie informatycy będą się uczyć tylko do początków listopada.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zajęcia stacjonarnie mają w zasadzie wszystkie kierunki, ale w bardzo niewielkim wymiarze. Wyjątkiem jest kierunek chemia, który wystartował w tym roku. Wydział do jego uruchomienia przygotowywał się bardzo starannie. Plan kształcenia musiał jednak znacznie zmodyfikować i dlatego słuchacze 1. roku chemii w laboratoriach spędzą tylko 30 godzin w ciągu 2 tygodni na przełomie października i listopada. Reszta zajęć – zdalnie.

 – Nasi studenci obecni w Kortowie zachowują się bardzo odpowiedzialnie. Noszą maseczki zachowują odstęp, dezynfekują ręce – chwali podopiecznych dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM, prodziekan ds. studenckich.

Collegium Medicum

Od 1 listopada studenci kierunku lekarskiego w języku polskim rozpoczęli zajęcia w formie hybrydowej. 1. rok zajęcia praktyczne ma tylko z anatomii w prosektorium. Studenci rocznika 2. i 3. praktycznie realizują 70-80% zajęć. Resztę – zdalnie. Natomiast roczniki 5. i 6. mają większość zajęć praktycznych w wyznaczonych placówkach medycznych i Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum. Tak samo wygląda organizacja zajęć studentów anglojęzycznych, ale z wyjątkiem roku 1. Jego studenci jeszcze nie zaczęli nauki z powodu restrykcji i różnych regulacji spowodowanych pandemią. Oni zaczną rok akademicki dopiero 1 grudnia, a ich dalsze kształcenie, jeśli się nic nie zmieni, będzie powielać tryb rówieśników polskojęzycznych.

W Szkole Zdrowia Publicznego zajęcia stacjonarne, ale nie przy łóżku chorego, mieli studenci ratownictwa medycznego. Na pozostałych kierunkach: pielęgniarstwie, położnictwie i dietetyce zajęcia były prowadzone w formie zdalnej, tj. wykłady i seminaria. Jak będzie przebiegać dalsze kształcenie – zależy od rozwoju epidemii.  

lek, mah, syla