Nasz absolwent w ESA

Absolwenci specjalności geodezja i nawigacja satelitarna na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM trafiają coraz częściej do pracy w Europejskiej Agencji Kosmicznej – ESA. Od tego roku pracuje tam również Tomasz Lewandowski.

– Jak trafił Pan do ESA?

– Moja przygoda z Europejską Agencją Kosmiczną (ang. European Space Agency) zaczęła się już w listopadzie 2013 r. Podczas zajęć w Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, dr inż. Tomasz Templin zaprezentował oferty pracy dla młodych absolwentów opublikowane przez ESA. Na początku pomyślałem, że to nie dla mnie, ale po upływie kilku dni zdecydowałem się jednak zapoznać z ofertami. Spośród około 80 pozycji wybrałem kilka odpowiadających kierunkowi i specjalności, na której studiowałem oraz moim osobistym zainteresowaniom. Ostateczny wybór nie był łatwy, ponieważ można było aplikować tylko na jedno stanowisko. W połowie grudnia wysłałem aplikacje. W lutym 2014 r. odbyłem telefoniczną rozmowę rekrutacyjną. Padło wiele pytań z zakresu geodezji satelitarnej i nawigacji. W marcu otrzymałem zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną do ESTEC (ang. European Space Research and Technology Centre), które znajduje się w Noordwijk w Holandii. Tydzień później byłem w Holandii na rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowę prowadziło trzech rekruterów – jeden z działu HR, dwóch pozostałych było specjalistami z zakresu geodezji satelitarnej i nawigacji. Padały zarówno standardowe pytania rekrutacyjne, pytania techniczne oraz pytania o moim wyobrażeniu o przyszłej pracy. Ostatecznie w czerwcu otrzymałem informację, że dostałem pracę.

– Na czym polega Pana praca?

– Związana jest z szeroko pojętym testowaniem odbiorników GNSS, które są powszechnie dostępne na rynku. Odbiorniki te są stosowane w smartfonach, tabletach, aparatach cyfrowych i innych tego typu urządzeniach. Otrzymane wyniki testów opracowujemy, wizualizujemy i poddajemy różnym analizom. Bardzo ciekawym doświadczeniem jest praca w międzynarodowym środowisku. Osobiście cenię sobie również elastyczny czas pracy. ESTEC jest nie tylko miejscem pracy, ale również odpoczynku, ponieważ na jego terenie znajduje się kompleks rekreacyjno-sportowy, który jest świetnym miejscem na relaks po pracy. Po zakończeniu studiów inżynierskich długo zastanawiałem się nad wyborem specjalności na studia magisterskie. Zdecydowałem się na specjalność geodezja i nawigacja satelitarna (studia w języku angielskim), która jest oferowana przez Katedrę Geodezji Satelitarnej i Nawigacji. Dziś z perspektywy czasu stwierdzam, że był to właściwy wybór. Wiedza i umiejętności z zakresu geodezji satelitarnej i nawigacji bardzo pomogły mi na etapie rekrutacji do ESA oraz pomagają nadal w codziennej pracy. Stały kontakt z językiem angielskim podczas studiów nie tylko pozwolił na poznanie słownictwa specjalistycznego, ale również umożliwił mi szybkie odnalezienie się w międzynarodowym środowisku ESA.

ac

Tomasz Lewandowski nie jest jedynym absolwentem specjalności geodezja i nawigacja satelitarna, zatrudnionym w anglojęzycznej Europejskiej Agencji Kosmicznej. W oddziale francuskim ESA (w Tuluzie) w dziale EGNOS & SBAS pracuje Katarzyna Urbańska. Kolejna absolwentka Marta Krywanis-Brzostowska od roku 2012 pracuje w Europejskiej Agencji GNSS (GSA) w Pradze, gdzie zajmuje się projektami naukowo-badawczymi związanymi z rozwojem aplikacji bazujących na europejskich systemach satelitarnych EGNOS i Galileo. Odpowiada ona za portfolio 90 projektów  o łącznym budżecie 70 mln EUR. Jej zadaniem w GSA jest również koordynowanie konkursu Galileo z programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. W pracy zajmuje się również wsparciem implementacji systemu Galileo przez użytkowników końcowych, działających w różnych sektorach: lotnictwie, kolejnictwie, rolnictwie, etc.
Specjalizacja geodezja i nawigacja satelitarna prowadzona w języku angielskim na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej uruchomiono w roku 2003 z inicjatywy prof. Stanisława Oszczaka.

w kategorii