Nasi studenci odwiedzili Offenburg

wizyta w Niemczech
Dzięki niemieckiemu stypendium studenci inżynierii chemicznej i procesowej zobaczyli m.in. uniwersytet w Offenburgu, który razem z UWM prowadzi wspólne kierunki studiów.

W dniach 17-24 czerwca grupa 11 studentów III roku inżynierii chemicznej i procesowej z Wydziału Nauki o Żywności przebywała na wyjeździe studyjnym w Niemczech. Uczestnicy wyjazdu to aktywni członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej (SKN IChiP).

Program wyjazdu studentów obejmował wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych, badawczo-rozwojowych oraz uczelniach. Studenci odwiedzili: laboratorium badawczo-rozwojowe produktów spożywczych firmy Hydrosol GmbH&Co. w Ahrensburgu; zakład produkcyjny SternMaid w Wittenburgu, specjalizujący się w produkcji sproszkowanych produktów spożywczych, firmę GEA Westfalia Separator Group - światowej klasy producenta wirówek; browar Pott’s Brauerei w Oelde – producenta piwa niepasteryzowanego o przedłużonej trwałości; GEA Farm Technologies w Bönen – światowej klasy producenta zintegrowanych rozwiązań udojowych i wyposażenia dla farm.

Drugą część obozu naukowego (21 i 22 czerwca) studenci SKN IChiP wykorzystali na odwiedzenie niemieckich uniwersytetów w Offenburgu i Freiburgu. Podczas wizyty na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu studenci wzięli udział w spotkaniu z mgr Izabelą Sośnik z International Office, poświęconym programom studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie w Offenburgu. W spotkaniu tym udział wzięli również prof. Christiane Zell oraz prof. Torsten Schneider. Potem studenci poznali kampus uniwersytecki oraz pracownie laboratoryjne.

Na Uniwersytecie we Freiburgu, w Instytucie Inżynierii Mikrosystemów (IMTEK) studenci wzięli udział w prezentacji przygotowanej przez prof. dr inż. Jürgena Rühe. Dotyczyła ona struktury organizacyjnej i zakresu badań prowadzonych w IMTEK. Następnie dr Thomas Brandstetter, szef grupy badawczej technologii biochipów i bioanalityki, przedstawił tematy badawcze oraz osiągnięcia zespołu badawczego, którego jest dyrektorem. Następnie kortowiacy mieli możliwość zapoznania się z laboratoriami, w których wytwarzane są mikroczipy zawierające w swej strukturze sensory biologiczne. Ostatnim etapem wizyty w instytucie było uczestnictwo w procesie modyfikacji powierzchni prowadzonym przez Holgera Freya.

Czas wolny i przejazdy między odwiedzanymi instytucjami studenci wykorzystali na indywidualne poznawanie Oelde, Offenburga i Freiburga. W okolicach Lüneburga zapoznali się z budową i funkcjonowaniem oryginalnego systemu „śluzowania” statków rzecznych. Wykorzystuje on windy podnoszące olbrzymią wannę ze statkami . Podróż powrotna okazała się świetną okazją do odwiedzenia Getyngi - miasta uniwersyteckiego, w którym żył i pracował Carl Friedrich Gauss.

Zorganizowanie tego, bogatego zarówno od strony poznawczej jak i naukowej wyjazdu było możliwe dzięki stypendium „na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z polskich uczelni - dofinansowaniu, które studenci otrzymali z Niemieckiej Fundacji Wymiany Akademickiej (DAAD)”. Koszty transportu dofinansował Wydział Nauki o Żywności i Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, kierowana przez dr. hab. inż. Jana Limanowskiego, prof. UWM.

W wyjedzie uczestniczyli : Angelika Abramczyk, Karolina Bryska, Dawid Brzostek, Zuzanna Dobrzyńska, Igor Duk, Przemysław Kierznowski, Agnieszka Klajs, Daria Przybyłowska, Weronika Rusak, Sylwia Włodkowska, Maria Woźniak. Towarzyszył im dr inż. Józef Warechowski - koordynator wyjazdu i opiekun SKN IChiP. Wizytę zaplanował dr. inż. Aleksander Kubiak, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauki o Żywności.

jw, fot. archiwum WNoŻ

w kategorii