Nasi przedstawiciele na pierwszej gali polskiej nauki

laureaci nagród na gali
Dziewiętnastego lutego po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej. Na UMK w Toruniu podczas Gali Nauki Polskiej wybitni polscy naukowcy otrzymali nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się 3 przedstawiciele UWM - prof. Ryszard Górecki, prof. Marcin Mycko oraz prof. Arkadiusz Żukowski.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej I stopnia i z inicjatywy własnej ministra za efektowne zarządzanie UWM w roku akademickim 2018/19.

Prof. Marcin Mycko jest kierownikiem Kliniki Neurologii Collegium Medicum UWM. Nagrodę otrzymał za znaczące osiągnięcia naukowe. Jego specjalność naukowa to neurologia.

Prof. Arkadiusz Żukowski dyrektor Instytutu Nauk Politycznych otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, czyli rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, a także współpracę z otoczeniem społecznym, w tym opracowanie nowatorskich programów kształcenia, również w języku angielskim.

Więcej o dorobku laureatów

Po oficjalnej części Gali Nauki Polskiej jej uczestnicy obejrzeli widowisko „Opera Matematyczna – Paradoksalny Rozkład Sfery”. Była to opowieść o losach założycieli Lwowskiej Szkoły Matematycznej i ich przyjaciół na tle wydarzeń pierwszej połowy XX wieku. Głównym bohaterem był prof. Stefan Banach - matematyczny geniusz. Narratorem zaś prof. Hugo Steinhaus wybitny uczony i odkrywca talentu Stefana Banacha.

Galę Nauki Polskiej patronatem honorowym objął Andrzej Duda, prezydent Polski. Jej uczestnicy mogli oglądać księgę Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”), pochodzącą z biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna.

Dzień Nauki Polskiej nie przez przypadek Sejm ustalił na 19 lutego. To dzień urodzin najwybitniejszego polskiego uczonego Mikołaja Kopernika. Świętuje go ponad 81 tys. polskich naukowców.

W gronie świętujących są też pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Aż 27 uczonych znalazło się w składzie komitetów Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy z UWM realizują aktualnie 151projektów naukowych na kwotę ponad 88 mln zł (dane z Biura ds. Nauki). Od stycznia tego roku Uniwersytet rozpoczął też szeroko zakrojony projekt „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego wartość wynosi prawie 6 mln zł.

lek, mag Fot. Ryszard Górecki

w kategorii