Nanomedycyna w walce z ALS

Dr Piotr Walczak, prof. UWM opracowuje nowatorską metodę leczenia stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Obecnie bierze udział w kolejnym projekcie badawczym -EuroNanoMed, który pomoże walczyć z tą chorobą.

Dr Piotr Walczak, prof. UWM (na zdj. drugi z prawej) jest kierownikiem grantu pozyskanego w konkursie STRATEGMED "Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego. W projekcie tym bierze udział 6 partnerów, a jego koszt to 12 mln zł.

– Stwardnienie zanikowe boczne znane pod akronimem SLA lub ALS to nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna, która każdego roku statystycznie dotyka 2 osoby na 100 tys. Większość chorych umiera w ciągu 5 lat od diagnozy. Od wielu lat uczeni prowadzą badania, których celem jest wyjaśnienie przyczyn tej choroby i opracowanie metod jej leczenia. Nasz zespół również się tym zajmuje. Rozpoczęliśmy badania, powołaliśmy zespół badawczy, a także zakupiliśmy aparaturę. Teraz poszerzamy nasze działania badawcze realizując kolejny projekt - EuroNanoMed - mówi prof. Piotr Walczak.

EuroNanoMed to projekt typu ERA-NET. Ich uczestnikami są instytucje realizujące programy finansowania badań naukowych w poszczególnych państwach europejskich, np. ministerstwa, agencje badawcze i technologiczne, rady ds. nauki. Mają za zadanie wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej,

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest w projekcie EuroNanoMed liderem. Oprócz nas bierze w nim udział także Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN z Warszawy, norweska firma FMC BioPolymer oraz Uniwersytet Minho z Portugali - dodaje prof. Piotr Walczak.

EuroNanoMed zajmuje się tematyką nanomedycyny, czyli zastosowaniem nanotechnologii dla zdrowia. Ma na celu wspieranie konkurencyjności europejskiej nanomedycyny, a partnerzy poprzez wspieranie projektów badawczych i wdrożeniowych dążą do wzmocnienia międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, szpitalami i przedsiębiorstwami. Z kolei nanotechnologia to ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek.
- Do wcześniejszych badań na poziomie biologii komórki prowadzonych wspólnie z zespołem prof. Wojciecha Maksymowicza dodajemy najnowsze osiągnięcia nanomedycyny. Chcemy w ten sposób osiągnąć zwiększenie potencjału komórek macierzystych. Modyfikowanie metod leczenia poprzez wprowadzanie nanomedycyny może przynieść pozytywne skutki i pomóc w walce ze śmiertelną choroba jaką jest stwardnienie zanikowe boczne - wyjaśnia prof. Piotr Walczak.

Sylwia Zadworna

Prof. Piotr Walczak ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie. a po maturze studiował medycynę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Fascynowała go neurologia. Od 2004 r. pracuje i prowadzi badania na Uniwersytecie Johns Hopkins w Baltimore, USA. W 2012 r. prof. Piotr Walczak został pierwszym doktorem młodego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Współpracę z UWM nawiązał, bo czuje się związany z regionem i wspieranie tej instytucji daje mu wiele satysfakcji. Jest pracownikiem Katedry Radiologii na stanowisku profesora wizytującego.

w kategorii