Najnowsza technika podniesie jakość kształcenia

studenci przy komputerach
Już od nowego roku akademickiego na UWM ruszy nowy program „Uniwersytet wielkich możliwości'. Jego celem będzie podniesienie oceny kierunków kształcenia, a także tworzenie obrazu UWM jako uczelni nowoczesnej, społecznie odpowiedzialnej i otwartej na zmiany.

Od 1 października 2019 r. Uniwersytet rozpoczyna nowy program: „Uniwersytet wielkich możliwości - program podnoszenia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”. Potrwa do 30 września 2023 r. Na jego realizację uczelnia otrzymał 16,5 mln zł z programu PO WER za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest uzyskanie wysokiej oceny kierunków kształcenia, wzrost liczby studentów, w tym z zagranicy, tworzenie obrazu UWM, jako uczelni nowoczesnej, społecznie odpowiedzialnej i otwartej na zmiany.

Program tworzyli przedstawiciele wydziałów we współpracy z pracownikami Centrum Innowacji i Transferu Technologii pod kierownictwem prof. Jerzego Przyborowskiego, prorektora ds. kształcenia i studentów. Jak autorzy programu widzą jego praktyczną realizację?

Trwałym owocem programu będzie nowa jednostka na UWM - Centrum Zarządzania Jakością Kształcenia. Będzie ono analizować ofertę kształcenia UWM pod kątem jej dopasowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy, będzie analizować kompetencje uzyskiwane przez studentów w procesie kształcenia, przygotuje i wprowadzi jednolity system oceny jakości kształcenia dla całego UWM oraz jednolity system podwyższania kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich, a także system współpracy UWM z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Program „Uniwersytet wielkich możliwości” zawiera wiele różnych działań, nakierowanych na podnoszenie jakości kształcenia. Są one ujęte w 3 moduły. Pierwszy dotyczy przystosowania programów kształcenia studentów do zmieniających się warunków rynku pracy. Będziemy to czynić, zatrudniając np. wykładowców z zagranicy i praktyków do prowadzenia zajęć. Tak się będzie dziać na wydziałach: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk Ekonomicznych, Nauk o Środowisku i Lekarskim.

Drugi moduł będzie służyć podwyższaniu kompetencji i umiejętności zawodowych studentów. Będą mogli skorzystać ze szkoleń, warsztatów, staży i wizyt studyjnych w firmach. Ten moduł dotyczy studentów wydziałów: WNE, WNoŚ, WL, WNoZ i WBZ. Umożliwi także utworzenie pierwszej na UWM Letniej Szkoły Zarządzania Innowacjami, którą poprowadzi CIiTT oraz dofinansuje UWM-owską Akademię Biznesu.

Trzeci moduł posłuży do podwyższania kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie w pracy informatycznych narzędzi, np. programu graficznego Adobe IIlustrator czy technik GIS. Nauczyciele będą się m.in. uczyć metod tutoringu, a nawet higieny głosu. Dzięki temu modułowi np. nauczyciele z Wydziału Lekarskiego odbędą m.in. kursy efektywnego nauczania w najlepszych ośrodkach Europy.

Filia UWM w Ełku stanie się uniwersyteckim centrum e-lerningu. Powstanie tu supernowoczesna pracownia e-lerningu. Nauczyciele akademicy będą się w niej uczyć prowadzenia zajęć na platformie e-lerningowej, metodyki tworzenia kursów on-line, obsługi programów do tworzenia filmów dydaktycznych, wykorzystywania multimediów na potrzeby kształcenia studentów. Poznają m.in., jak w procesie kształcenia efektywnie wykorzystywać Facebooka i Twittera.

Zmiany techniczne pociągną za sobą zmiany programów nauczania i to także obejmuje program „Uniwersytet wielkich możliwości”.

Dzięki niemu nasza uczelnia unowocześni i rozbuduje także infrastrukturę informatyczną, która umożliwi znaczące przebudowanie procesu doskonalenia kadr i kształcenia studentów. Będzie to się również wiązać z jeszcze większym zaangażowaniem nowych zdobyczy techniki do codziennego kierowania uczelnią i do ułatwiania życia studentom. Zostanie np. wdrożony system rezerwacji kolejki w dziekanatach.

Lech Kryszałowicz

w kategorii