Nagrody fundacji Dietrichów 2020

Fundacja Georga i Marii Dietrichów z Offenburga po raz szósty przyznała nagrody za najlepsze prace dyplomowe i magisterskie, napisane i obronione przez studentów filologii germańskiej UWM.

Promotorzy tegorocznych prac dyplomowych nominowali do nagrody jedną pracę licencjacką oraz jedną pracę magisterską. Jury wyłonione spośród pracowników Katedry Języka Niemieckiego oraz Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych na Wydziale Humanistycznym UWM uznało, że obie nominowane prace zasługują na wyróżnienie fundacji. Zatem tegoroczni laureaci to mgr Katarzyna Sierak, która napisała pracę magisterską pt. „Działanie perswazyjne w komunikacji medialnej. Analiza mediolingwistyczna medycznych stron internetowych“ pod okiem dr Magdaleny Makowskiej. Autorem nagrodzonej pracy licencjackiej pt.„O niemieckojęzycznych przekładach wiersza Ocalony Tadeusza Różewicza. Studium krytyczne” jest Michał Augustynowicz. Opiekę naukową nad nim objął dr Tomasz Żurawlew.

Nagrody w wysokości 250 euro oraz dyplomy gratulacyjne laureaci otrzymają w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Humanistycznym. Laureatom gratulujemy sukcesu!

Georg i Maria Dietrich z Offenburga byli przyjaciółmi UWM. Wspierali go organizacyjnie i materialnie. Ufundowali m.in. wyposażenie auli na Wydziale Humanistycznym, która obecnie nosi ich imię.

opr. lek

w kategorii