Nagrody Fundacji Dietrichów

Fundacja Georga i Marii Dietrichów z Offenburga przyznała po raz czwarty nagrody za najlepszą pracę dyplomową i magisterską, napisane i obronione w roku akademickim 2017-2018 w Katedrze Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie.

Promotorzy tegorocznych prac nominowali do nagrody 3 prace dyplomowe oraz jedną pracę magisterską. Jury, wyłonione spośród pracowników katedry, uznało, że najlepszą pracę magisterską pt. „Komunikacja perswazyjna. Analiza mediolingwistyczna niemieckiej reklamy.” napisała magister Angelika Łazicka (promotorka: dr Magdalena Makowska) - absolwentka specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego,

Najlepsza praca dyplomowa nosi tytuł „Niemiecka pomoc dla Polski w latach 80. XX w. jako zapomniane miejsce pamięci” i została napisana przez Zuzannę Witkowską (promotor: dr Radosław Supranowicz), absolwentkę studiów I stopnia filologii germańskiej.

Nagrody w wysokości 250 euro oraz dyplomy gratulacyjne zostaną wręczone laureatom w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Humanistycznym.

aj

 

w kategorii