Nagroda im. prof. J. Wengris dla ekologa z UWM

drugi z prawej prof. S. Czachorowski z nagrodą im. prof. Wengris
Ochrona środowiska i przyrody to kwestia przetrwania Homo sapiens – twierdzi prof. Czachorowski, ekolog i nauczyciel akademicki z UWM. Profesor został jednym z laureatów nagrody im. prof. Wengris przyznawanej za kształtowanie postaw ekologicznych.

W tegorocznej edycji Nagrody marszałka województwa im. prof. Janiny Wengris wyłoniono dwoje laureatów. Statuetkę odebrał prof. Stanisław Czachorowski, ekolog, entomolog, nauczyciel akademicki z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Nagrodą uhonorowano też  Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – statuetkę odebrała prezes fundacji Magdalena Fuk.

Nagroda, przyznana w tym roku po raz 8., honoruje osoby lub organizacje szczególnie zasłużone w kształtowaniu postaw ekologicznych i służących ochronie środowiska naturalnego.

To już kolejne w tym roku wyróżnienie proekologicznej i edukacyjnej działalności prof. Stanisława Czachorowskiego. W sierpniu, podczas finału olsztyńskiego Green Festival, jego blog popularnonaukowy "Profesorskie Gadanie" okazał się najlepszą proekologiczną inicjatywą naszego regionu w plebiscycie "Klimatyczni Warmii i Mazur".

- Chciałbym, aby sprawy środowiska przyrodniczego i biosfery były wreszcie dostrzeżone, jako ważny i pilny problem. Przy okazji święta niepodległości warto przypomnieć postać profesora Adama Wodziczki, z zamiłowania ekologa i pisarza. Dla niego patriotyzm wyrażał się w dbaniu o polską przyrodę – mówi prof. Czachorowski.

Jako nauczyciel akademicki prowadzi m.in. zajęcia obejmujące zagadnienia ochrony przyrody. Czy dla studentów problematyka ekologii jest istotną kwestią?

- Młodzież jest taka jak i dorośli, chociaż może nieco bardziej wrażliwa i bardziej radykalna. Prowadzę zajęcia z ochroną przyrody i ekologią w nazwie, więc już z tej racji przybliżam różnorodne problemy, w tym wyniki własnych badań. Warto podkreślić, że ekologia w ścisłym znaczeniu to nauka przyrodnicza, badająca relacje między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem. Drugi aspekt to działania praktyczne i wykorzystanie tej wiedzy. Czyli sozologia i ekologizm jako postawy społeczne. Oba wymiary „ekologii” staram się upowszechniać. To wynika także z misji uniwersytetu – upowszechniania wiedzy możliwie szeroko, nie tylko podczas zajęć dydaktycznych dla studentów, ale i w szerokich kręgach społecznych – podkreśla profesor.

Podczas gali wręczania nagród prof. Teresa Astramowicz-Leyk z Instytutu Nauk Politycznych UWM, radna wojewódzka przedstawiła ustalenia Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego, który odbył się na początku października.

Prof. Czachorowski jest znany ze swej aktywnej i wielopłaszczyznowej działalności edukatorskiej. Współtworzył m.in. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, jest uczelnianym koordynatorem „Nocy Biologów”. Kilka razy jego blog "Profesorskie Gadanie" plasował się w grupie najlepszych polskich blogów popularnonaukowych. Za działalność popularyzatorską profesor otrzymał w 2012 roku pierwszą nagrodę w konkursie serwisu Nauka w Polsce PAP „Popularyzator Nauki 2011” w kategorii Naukowiec/Instytucja Naukowa. Jest też współzałożycielem Klubu Przyrodników Warmii i Mazur (2001-2004 prezes klubu)

Profesor Janina Wengris, której imię nosi nagroda, od 1950 roku kierowała Katedrą Zoologii na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej, pełniła też (w latach 1956-1959) obowiązki prorektora ds. nauki. W swoich badaniach naukowych skupiała się na faunie rezerwatów przyrodniczych Pojezierza Mazurskiego.

mah
na zdj. drugi z prawej prof. S. Czachorowski z nagrodą im. prof. Wengris