Nagroda historyczna dla dr. hab. Przemysława Dąbrowskiego

Tegorocznym laureatem nagrody historycznej prezydenta Olsztyna został dr hab. Przemysław Dąbrowski z Katedry Teorii Filozofii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji, profesor UWM.

 Uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii odbyła się 6 grudnia 2013r. w sali kopernikowskiej zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Statuetkę autorstwa Edyty Jurkowskiej, dyplom i kwotę 7 tys. zł odebrał z rąk Piotra Grzymowicza prezydenta Olsztyna dr hab. Przemysław Dąbrowski z Katedry Teorii Filozofii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji, profesor UWM.

Nagrodę przyznała mu kapituła za pracę naukową pt. Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939. Prof. Dąbrowski pochodzi z Warmii, a dokładnie z  Dobrego Miasta. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie. Tytuł magistra prawa i stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim, stopień doktora habilitowanego - na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prof. Dąbrowski jest pracownikiem UWM od 1 października 2013 r. Zajmuje się historią dawnego województwa wileńskiego. W swoim dorobku ma ponadto dwie inne książki związane z tą tematyką, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897 –1918, Kraków 2010 oraz Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku (do 1930 roku) Gdańsk 2011.

bła

w kategorii