Nabór zgłoszeń do konkursu recytatorskiego

Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Pałacem Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie organizuje konkurs recytatorski „Polska poezja XX i XXI wieku”. Jest on skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych
 
Warunkiem udziału w konkursie recytatorskim jest zgłoszenie utworu poetyckiego z repertuaru polskiej poezji XX i XXI wieku i jego prezentacja w jednej z proponowanych kategorii:
 
a) poezja śpiewana z możliwością akompaniamentu;
b) recytacja wiersza.
 

Kartę zgłoszenia i wybrany do Konkursu tytuł wiersza oraz określony sposób jego prezentacji należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

konkurs.poezja2@wp.pl

lub tradycyjną pocztą:

Katedra Literatury Polskiej UWM w Olsztynie

ul. Kurta Obitza 1/p. 260, 10-725 Olsztyn

z dopiskiem „Konkurs 2022”

do dnia 12 lutego 2022 roku.

Konkurs odbędzie się w Katedrze Literatury Polskiej UWM, przy ul. Kurta Obitza 1, w budynku Centrum Humanistycznego, w Auli Teatralnej, dnia 18 lutego 2022 r., o godz. 11:00.


Więcej informacji na stronie internetowej organizatora