Na UWM spotkała się Uniwersytecka Komisja Nauki

Na UWM odbywa się V posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Została ona powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w 2001 roku jako Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych (UKProM). Od 2011 roku działa jako UKN.
 
Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki otworzyła jej przewodnicząca, prof. Izabela Święcicka z Uniwersytetu w Białymstoku. Gości przywitał także gospodarz, prof. Jerzy Przyborowski, prof. UWM.
 
Tematem poniedziałkowych (13 czerwca) dyskusji uczestników posiedzenia UKN była przede wszystkim etyka publikowania. Najwięcej mówiono o tzw. czasopismach drapieżnych, czyli takich, które publikują artykułu naukowe w zamian za uiszczenie opłaty. Tego typu wydawnictwa pomijają zwykle proces recenzji, co może stanowić zagrożenie dla jakości prac oraz stawiać pod znakiem zapytania ich rzetelność.
 
We wtorek przedstawiciele 20 uczelni będą rozmawiać w Olsztynie m.in. o programie "Horyzont Europa". 
 
 
- Naszym zadaniem jest działać na rzecz poprawy nauki w Polsce. Dzielimy się informacjami na temat grantów i problemów związanych z nauką. Dużo czasu poświęcamy też ewaluacji - mówiła o zadaniach stawianych UKN przewodnicząca gremium.
 
Przypomnijmy, że reprezentantem UWM w Uniwersyteckiej Komisji Nauki jest prof. Jerzy Jaroszewski. Zdaniem prorektora UWM ds. polityki naukowej i badań Komisja pełni ważną funkcję konsolidującą środowisko naukowe oraz ułatwia zarządzanie uczelniami - w czasie posiedzeń UKN wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi prorektorami jest zdecydowanie łatwiejsza.
 
O spotkaniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki w Olsztynie można posłuchać także w Radiu UWM FM.
dbp, Radio UWM FM