Na UWM rusza 4. edycja Legii Akademickiej

zajęcia w programie Legia Akademicka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczyna kolejną edycję programu ochotniczego szkolenia wojskowego Legia Akademicka. Program w części teoretycznej będzie realizowany w formie zdalnej.

Minister Obrony Narodowej 27 listopada 2020 r. podpisał decyzję uruchamiającą kolejną edycję programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka. Zgodnie z wytycznymi, zajęcia teoretyczne realizowane będą w uczelniach cywilnych, a część praktyczna w wytypowanych jednostkach wojskowych. Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” MON poinformowało, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski został zakwalifikowany do tegorocznej IV edycji programu. Jest to kontynuacja pilotażowego projektu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów, który Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w roku akademickim 2017/2018.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje część teoretyczną, realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w części teoretycznej. Ten moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2021 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego na UWM obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Katedra Wojskoznawstwa i Interdyscypinarnych Studiów Strategicznych. Dodatkowo wsparty on będzie platformą e-learningową Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zajęcia w ramach Legii Akademickiej będą zajęciami dodatkowymi. To 30 godzin, realizowanych w sposób zdalny w grupach liczących nie więcej niż 30 studentów. Wykłady będą prowadzone w pięciu modułach szkoleniowych po sześć godzin w czasie wolnym /sobota lub niedziela/ od kwietnia do maja. Ich podsumowaniem będą dwa egzaminy, jeden w połowie a drugi na koniec zajęć.

Szkolenie praktyczne realizowane będzie w formie ćwiczeń wojskowych w wytypowanych jednostkach podczas letniej przerwy akademickiej. Finałem szkolenia praktycznego będzie egzamin podoficerski i mianowanie studentów na stopień kaprala.

Studenci zainteresowani programem mogą składać wniosek ochotnika w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka, który jest podstawą przystąpienia do tego programu.

Wnioski przyjmowane są do 31 marca. Ponieważ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jedyną uczelnią w województwie, która przystąpiła do tego programu, wnioski mogą składać również studenci innych uczelni państwowych jak i prywatnych.

Wniosek osobiście lub w formie elektronicznej czy drogą pocztową należy składać w sekretariacie Wydziału Humanistycznego. Wniosek ten wraz z adresem do przesłania znajduje się na stronie Legia Akademicka tegoż wydziału, na której będą umieszczane na bieżąco wszelkie informacje dotyczące programu „Legia Akademicka”.

Więcej informacji o IV edycji Legii Akademickie w artykule na stronie

https://www.defence24.pl/legia-akademicka-i-60-uczelni

koordynator programu Legia Akademicka

płk rez. dr. hab Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM

kierownik Katedry Wojskoznawstwa i Interdyscypinarnych Studiów Strategicznych

w kategorii