Na początek - trening umiejętności psychologicznych

warsztaty psychologiczne studentów psychologii
Zmęczenie i satysfakcja. Tak studenci I roku psychologii UWM oceniają warsztaty psychologiczne, którymi rozpoczęli zajęcia. Przez 3 dni pod okiem wykładowców zdobywali podstawowe umiejętności interpersonalne.

Na nowym kierunku psychologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rok akademicki 2020/2021 rozpoczęło ponad 70 studentów. Studia zaczęli nietypowo. Przez 3 dni (7-9.10) uczestniczyli w warsztatach psychologicznych. Pod okiem wykładowców psychologów terapeutów zdobywali i pogłębiali umiejętności interpersonalne. Intensywne zajęcia w małych, kilkuosobowych grupach trwały po 10 godz. zegarowych dziennie.

- Szczegółów nie mogę zdradzić, ponieważ obowiązuje nas tajemnica grupy, ale mogę powiedzieć, że to był czas wzajemnego doświadczania siebie w relacjach, poszukiwania zasobów, utwierdzania się w pewnych przekonaniach na swój temat, poszukiwania obszarów wymagających jeszcze wsparcia - mówi dr Joanna Frankowiak z Katedry Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji Wydziału Nauk Społecznych oraz terapeutka z Akademickiego Ośrodka Wsparcia Empatia, jedna z prowadzących zajęcia.

Warsztaty poprowadzone były różnymi technikami, m.in. z wykorzystaniem specjalnych kart i gier.

- Trening interpersonalny wymaga dobierania metod pracy w zależności od grupy. Każda grupa jest inna, pracuje według swej specyfiki. Dużo rozmawialiśmy. Fantastycznie jest móc pracować w tak małej grupie, w której każdy może zostać wysłuchany. To ogromny komfort. Studenci zresztą w informacjach zwrotnych podkreślali, że mieli poczucia bycia ważnymi - dodaje dr Frankowiak.

W zajęciach uczestniczyli m.in. Emilia i Piotr. Jak podkreślają, pracowali intensywnie, ale z satysfakcją, chociaż niektóre zadania wymagały pokonania wewnętrznych barier.

- Bardzo mi się podobało. Zwłaszcza że niedługo nie będziemy mieć możliwości jakiegokolwiek kontaktu w grupie, bo będzie nauczanie zdalne. Tu mogliśmy się poznać. Dużo rozmawialiśmy na tematy, których na co dzień nie poruszamy ze znajomymi. Były też zadania zmuszające do kreatywności. Np. musieliśmy wybrać karty, które do nas przemawiają i połączyć je z naszym życiem - mówi Emilia.

- Bardzo poruszające było to, że każdy z nas znalazł w sobie odwagę, aby podzielić się największymi tajemnicami i problemami. Ja nie do końca się przełamałem. Trudno mi było otworzyć się przed grupą, którą znam zaledwie 3 dni - przyznaje Piotr.

Oboje zaznaczają, że wybór studiów na psychologii to ich przemyślana decyzja.

- Zawsze lubiłam rozmawiać z ludźmi, wielokrotnie słyszałam, że jestem dobrym słuchaczem - dodaje Emilia.

- Mnie w psychologii pociągają ludzie, funkcjonowanie ich w relacjach, ludzkie umysły. Dlatego właśnie psychologia - puentuje Piotr.

Teraz przed nimi 5-letnie studia. Przez pierwsze 3 lata będą poznawać podstawy psychologii jako dyscypliny nauki. Od II roku studiów rozpoczną zajęcia z praktykami, którzy poprowadzą co najmniej 50% zajęć. Dodatkowo program kształcenia proponuje dwie specjalności: psychologia kliniczna i zdrowia oraz psychologia szkolno-wychowawcza. W planie studiów figuruje także wiele zajęć fakultatywnych, np. psychologia penitencjarna, kryminologia, psychologia terroryzmu, psychologia zaburzeń odżywiania, praca z tzw. trudną młodzieżą.

Koordynatorką warsztatów była dr Lidia Willan-Horla z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych WNS, trenerka PTP, akredytowany coach ICF na poziomie ACC. Dr Willan-Horla równolegle prowadziła trening z drugą grupą studentów psychologii. Warsztaty odbywały się w ramach przedmiotu podstawowe umiejętności psychologicze. Za przedmiot ten odpowiada także dr L. Willan-Horla. Dr Willan-Horla jest również członkinią zespołu terapeutów Akademickiego Centrum Wsparcia "Empatia".

Małgorzata Hołubowska

w kategorii