Moc jest z… RCI, czyli kosmiczna współpraca

Wirtualny spacer po starym Olsztynie, świat fraktali to nowe programy, które Olsztyńskie Planetarium dzięki RCI pokaże niebawem swoim widzom.

W 2012 r. Olsztyńskie Planetarium uruchomiło nowoczesny, cyfrowy system projekcyjny. Dwa projektory video pokrywają obrazem liczącym łącznie 16 mln pikseli całą kopułę sali projekcyjnej. Ten obraz jest sterowany za pomocą oprogramowania, które pozwala na zaprezentowanie gwieździstego nieba i zachodzących na nim zjawisk. Możemy oglądać obiekty bliskiego i dalekiego wszechświata wędrując pośród planet, gwiazd i galaktyk. System projekcyjny działa także jako projektor filmów wykonanych w technice fulldome, które znajdują się w ofercie Planetarium. Żeby to wszystko działało sprawnie potrzebne są olbrzymie moce obliczeniowe, których komputery zainstalowane w Planetarium nie mają. Taką moc obliczeniową mają za to komputery znajdujące się Regionalnym Centrum Informatycznym UWM. Dlatego też Planetarium już od dłuższego czasu chętnie z nich korzysta.

Kierownictwo Planetarium i UWM postanowiło więc sformalizować współpracę i podpisać umowę. Stało się to w symbolicznym dniu 21 marca - zrównania dnia i nocy. Umowa przewiduje współpracę przy realizacji projektów dotyczących dydaktyki i popularyzacji nauk, zwłaszcza przyrodniczych i technicznych oraz promocję osiągnięć naukowych UWM.

- Dzięki tej umowie możemy poszerzać swoją działalność i pokazywać projekcje obejmujące zarówno wszechświat jak i mikrokosmos - zapewnił dr Jacek Szubiakowski, dyrektor Planetarium.

Dr hab. Mirosław Gornowicz, prorektor UWM, który podpisał umowę ze strony Uniwersytetu podkreślił, że związki uczelni z Planetarium datują się od początku jego istnienia, bo jednym z pomysłodawców tej instytucji był prof. Oszczak pracownik UWM, we wczesnym okresie - dyrektor Planetarium.

- Wierzę, że ta umowa będzie impulsem do nowych wspólnych działań – dodał prorektor.

Nowym impulsem będą zapewne badania jonosfery, które prowadzi prof. Andrzej Krankowski z Katedry Astronomii i Geodynamiki. Planetarium już jest zainteresowane przedstawianiem wyników jego badań w formie projekcji pod kopułą.

Współpracę między RCI, a Planetarium znacznie ułatwia istnienie „Olmana” czyli Olsztyńskiej Miejskiej Sieci Komputerowej, która jest zarządzana przez UWM i do której jako jeden z założycieli weszło też Planetarium.

- To właśnie ta sieć umożliwia szybki transfer danych między naszymi jednostkami. Warto jeszcze dodać, że współpraca obustronnie nie generuje żadnych kosztów, gdyż zarówno budowa jak i wyposażenie RCI odbyło się w głównej mierze z wykorzystaniem środków unijnych - zaznacza Andrzej Rydzewski, dyrektor RCI.

Teraz pracownicy Planetarium przygotowują dwie niezwykłe projekcje. Jedna to wirtualny spacer po starym Olsztynie. Dzięki nowoczesnej technice utrwaleni na pocztówkach z początku XX w. olsztyniacy np. spacerują po mieście lub pływają łódką po Łynie. Po dawnych zaś ulicach jeżdżą tramwaje i samochody. Druga projekcja to świat fraktali. Pokazuje ona niesłychaną złożoność tych niezwykłych figur i przenosi widza do innego fantastycznego świata. Tworzenie i jednej i drugiej projekcji byłoby niemożliwe bez (po)mocy RCI.

FILM

lek

w kategorii