Młodzi, zdolni, pracowici

Urszula Pawlicka z Wydziału Humanistycznego i Szymon Buczyński z Wydziału Prawa i Administracji uzyskali prestiżowe amerykańskie stypendium Fulbrighta. Staże w USA pomogą im w dalszej pracy naukowej.

Urszula Pawlicka to absolwentka dziennikarstwa i polonistyki na UWM. Obecnie studiuje na trzecim roku studiów doktoranckich z literaturoznawstwa. Przygotowuje pracę pod kierunkiem prof. Sławomira Buryły. I właśnie literatura będzie przedmiotem jej badań w Stanach Zjednoczonych. Ale nie klasyczna, tylko elektroniczna, tworzona przy użyciu mediów cyfrowych, głównie za pośrednictwem komputerów.

Na czym będą polegać jej badania?

- Będę się zajmować percepcją literatury elektronicznej. W jaki sposób komputer czy inne urządzania wpływają na nasz odbiór tego typu dzieł, co się dzieje z naszymi zmysłami. Dodatkowo chcę pokazać, że literatura cyfrowa jest przejawem zmian we współczesnej kulturze, może nam wiele powiedzieć o przyszłości człowieka – wyjaśnia stypendystka.

- Co to właściwie jest literatura cyfrowa?

Powieść hipertekstowa wymusza na czytelniku interakcję z ekranem komputera i współpracę z tekstem. Tekstowi towarzyszą różne elementy dźwiękowe, animacyjne czy graficzne, np. poruszające się słowa. W Polsce nie mamy jeszcze zbyt wiele e-utworów. Literatury cyfrowej nie należy mylić z wydaniami książek na czytniki elektroniczne. Nie są to również coraz powszechniej publikowane w Internecie powieści w odcinkach. Powieść publikowaną w Internecie czy odczytywaną na czytniku można wydrukować. A z właściwą literaturą elektroniczną nie da się tego zrobić. Ona w wydaniu „papierowym" nie może być zrealizowana. Bo jak przedstawić na papierze choćby te „poruszające się słowa"? Tekst cyfrowy jest multimedialny i interaktywny.

- Ta dziedzina w Polsce jest ciągle nowa, ale w USA pierwsze powieści hipertekstowe pojawiły się już w latach 80. - mówi doktorantka. I dlatego właśnie tam zamierza pogłębiać wiedzę, aby później rozwijać w Polsce teorię literatury cyfrowej. Starania o uzyskanie prestiżowego stypendium podjęła przed rokiem.

-Stypendium Fulbrightato ogromna satysfakcja. To ciąg dalszy mojej pracy badawczej, bo już w czasie studiów działałam naukowo. Teraz (w czerwcu)  lecę do Kanady na zajęcia szkoły letniej poświęcone humanistyce cyfrowej. Potem wyjeżdżam do Kansas na kurs przygotowujący do studiowania w Stanach, a stamtąd - w połowie sierpnia - od razu do Vancouver, gdzie będę realizować stypendium na Washington State University – opowiada Urszula.

                                                           *         *         *

Szymon Buczyński, doktorant w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej 8-miesięczne stypendium naukowe w jednym z ośrodków kryminologicznych w USA rozpoczyna jesienią tego roku.

- W Ameryce bije serce kryminologii. W Polsce wykorzystujemy m.in. terminologię i dorobek badań amerykańskich w różnych dziedzinach prawa. Najwięcej mogę skorzystać naukowo właśnie tam. Tam będę mieć dostęp do materiałów źródłowych, najbardziej znanych profesorów, ekspertów, praktyków. To sukces, o którym marzyłem – mówi Szymon Buczyński.

Prawo na UWM skończył w 2011 roku. Prof. Wiesław Pływaczewski, u którego pisał pracę magisterską zaproponował mu studia doktoranckie. Pracę magisterską Szymon pisał o seryjnych zabójcach. Skoncentrował się na przykładach amerykańskich. Tam siły i środki skierowane przeciwko takim zbrodniom są największe. Rezultatem jego pracy były badania z zakresu kryminologii kulturowej. Na przykładzie amerykańskim widać celebrytyzację zbrodni. W Polsce już też mamy takie przykłady: kobieta oskarżona o zabójstwo pozuje mediom podczas specjalnej sesji fotograficznej. Otoczka, która towarzyszy oskarżonym o tak poważne zbrodnie, może popychać osoby o zaburzonej osobowości do morderstwa.

- Moja praca została wyróżniona jako najlepsza praca magisterska w 2011 roku przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne –informuje Sz. Buczyński.

Teraz zajmuje się przestępczością „białych kołnierzyków”, czyli przestępstwami popełnianymi przez osoby znajdujące się na eksponowanych stanowiskach, cieszące się dużym zaufaniem społecznym. Skąd to zainteresowanie?

- W Polsce brakuje zarówno badań prawnych, jak i ekonomicznych obejmujących problematykę przestępczości osób na eksponowanych stanowiskach. To mnie zaintrygowało. Postawiłem na ten temat.

opr. lek

w kategorii