Młodzi lekarze weterynarii odebrali dyplomy

dyplomatorium na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
"Przyrzekam przy wykonywaniu obowiązków mego zawodu postępować sumiennie i gorliwie" - 146 absolwentów Wydziału medycyny Weterynaryjnej UWM złożyło ślubowanie na sztandar odbierając dyplomy ukończenia studiów.

Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pożegnały kolejne grono wychowanków. W piątek 15 czerwca grupa 146 absolwentów złożyła ślubowanie na sztandar, przyrzekając zawód lekarza weterynarii wykonywać rzetelnie i uczciwie.

70% z oceną dobrą i bardzo dobrą

Z rąk władz wydziału dyplomy odebrało 146 świeżo upieczonych lekarzy weterynarii, w tym 111 kobiet; 110 osób rozpoczęło studia w 2012 r. i ukończyło je w terminie. Tegoroczni absolwenci legitymowali się dobrymi wynikami końcowych egzaminów. Ocenę bardzo dobrą i dobrą plus uzyskały 22 osoby (15% absolwentów) a dobrą - 82 osoby (56,2 %).

Spośród absolwentów najlepsze wyniki w nauce osiągnęły: Julia Ziółkowska - 4,65; Marta Pielowska - 4,58; Izabela Pomiechowska - 4,50 i Julia Biernat - 4,42

- Macie za sobą bardzo trudne studia wypełnione tysiącami godzin spędzonych na wykładach, ćwiczeniach, praktykach i stażach klinicznych. Za waszymi dyplomami kryje się ogromna praca i wyrzeczenia. Jestem przekonany, że studia zapewniły wam bardzo dobre podstawy do osiągnięcia zawodowego sukcesu - mówił dziekan prof. Bogdan Lewczuk.

- Zawód lekarza weterynarii wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. Jest to jeden z siedmiu zawodów, w których kształcenie regulowane jest Dyrektywą Unijną, określającą minimalne wymogi i standardy. Lekarze weterynarii postrzegani są bowiem jako strażnicy zdrowia zwierząt oraz zdrowia publicznego - podkreślał dziekan.

- Pragnę z całego serca pogratulować wam ukończenia studiów i uzyskania dyplomu lekarza weterynarii - zakończył prof. B. Lewczuk, prosząc również absolwentów, aby stali się także ambasadorami swego wydziału i Uniwersytetu.

Aleksandra Wiśniewska uzyskała najlepsze wyniki w nauce spośród absolwentów pochodzących z naszego województwa. Nagrodą uhonorował ją doktor Ludwik Bartoszewicz, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. Ola Wiśniewska otrzymała również nagrody od firm weterynaryjnych.

- Już pracuję w lecznicy weterynaryjnej dla małych zwierząt w Mławie i tam planuję pozostać. Myślałam, że będę zajmować się końmi, ponieważ jeździłam konno i skakałam przez przeszkody, a skończyło się zupełnie inaczej i będę leczyć małe zwierzęta - śmieje się Aleksandra. Jak twierdzi, studia w Kortowie to przede wszystkim wspaniali ludzie. - Poznałam tu wielu przyjaciół, chcę też bardzo podziękować swym profesorom, a zwłaszcza profesorowi Włodzimierzowi Markiewiczowi. Studia w Kortowie polecam z całego serca! - dodaje Aleksandra.

To był rok sukcesów

Dyplomatorium to także czas podsumowania mijającego roku akademickiego. Jak podkreślał dziekan prof. B. Lewczuk, był to dla wydziału dobry rok. Wydział otrzymał kategorię naukową A, osiągnął dobre wyniki finansowe, rozpoczął wspólnie z Wydziałem Nauki o Żywności realizację projektu inwestycyjnego „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” o całkowitej wartości ponad 60 mln zł, z czego ponad połowa przypada Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej. Dzięki projektowi m.in. zostanie wybudowana i wyposażona baza Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt a także powstanie nowoczesny Ośrodek Badań Patomorfologicznych.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w auli głównej Centrum Konferencyjnego. W uroczystości udział wzięli oprócz władz wydziału i uczelni, także rodziny i przyjaciele absolwentów, reprezentanci władz miasta i województwa, urzędu marszałkowskiego, przedstawiciele Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz izb regionalnych. Obecni byli również: zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, przedstawiciele samorządu zawodowego lekarzy weterynarii oraz firm weterynaryjnych współpracujących z wydziałem, które ufundowały nagrody dla najlepszych absolwentów. Ostatnim punktem uroczystości był popołudniowy wydziałowy piknik integracyjny.

mah