Młodzi badacze obradowali na UWM

uczestnicy seminarium kół naukowych
Prawie 350 studentów i doktorantów z całej Polski bierze udział w 48 edycji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych - koła naukowe szkołą twórczego działania. Młodzi badacze podzielą się swoimi wynikami badań w Kortowie.

Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych to konferencja studencka. Rokrocznie przyciąga do Olsztyna kilkuset studentów i doktorantów z całej Polski, którzy chcą przedstawić wyniki swoich badań i wymienić się doświadczeniami z członkami innych kół naukowych. W tym roku do udziału w konferencji zgłosiło się niemal 350 uczestników.

- Około 180 studentów i doktorantów to reprezentanci UWM, pozostałe osoby przyjechały do nas z ponad 30 ośrodków akademickich w Polsce. Mamy również gości z zagranicy, są to osoby studiujące na co dzień w innych krajach, np. w Niemczech czy Włoszech. Mamy nawet osoby z Kazachstanu – wyjaśnia dr Wojciech Truszkowski, opiekun Koła Naukowego Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO" działającego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny. Obrady rozpoczęły się 11 kwietnia w 12 sekcjach tematycznych obejmujących niemal wszystkie dziedziny nauki. Młodzi naukowcy mierzą się w następujących sekcjach: nauk biologicznych, ekonomicznych, humanistycznych, medycznych, polityczno-prawnych, rolniczych, leśnych i ochrony środowiska, społecznych i pedagogiki, technicznych, teologicznych, weterynaryjnych, zootechnicznych oraz nauk o żywności.

Uroczyste rozpoczęcie Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych odbyło się w auli im. prof. M. Kotera przy placu Łódzkim 5.

- Z ogromną przyjemnością witam was w murach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jesteście w wyjątkowym miejscu, o czym się niebawem przekonacie. Życzę owocnych obrad – przywitał uczestników seminarium prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, który pokrótce opowiedział o historii olsztyńskiej uczelni oraz co UWM obecnie oferuje swoim studentom.

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać także wykładu prof. Krzysztofa Młynarczyka, dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa pt. „Architektura Krajobrazu – nauka czy sztuka?". Dodatkowo odbyły się targi zatytułowane "Drogi Kariery". W holu stanęły stoiska przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z WKŚiR oraz Biurem Karier UWM.

Po inauguracji młodzi badacze rozpoczęli obrady w sekcjach. Tam prelegenci będą mogli się skonfrontować nie tylko z oceną komisji złożonej z naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ale przede wszystkim z argumentami podnoszonymi przez ich kolegów z innych ośrodków akademickich.

Jedną z uczestniczek MSKN jest Janina Sieczka, studentka UWM III roku na kierunku zootechnika z Naukowego Koła Hodowców Koni TOGO.

- Bardzo lubię wszelkie prace naukowe i angażuję się w takie rzeczy. W przyszłości chciałabym się na tym skupiać, brać udział w projektach naukowych albo sama pisać i występować. Bardzo lubię wyzwania, chociaż to dopiero moja druga konferencja. Tematem mojej pracy jest wykorzystanie kamery termowizyjnej w diagnostyce chorób koni – mówi Janina.

Do Olsztyna z Lublina na konferencję przyjechał Kamil Kultys, student III roku na kierunku geografia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, reprezentant Polskiego Towarzystwa Geofizycznego działającego przy Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

- W tamtym roku z koleżanką braliśmy udział w tym seminarium. Prezentowaliśmy wówczas poster. W tym roku postanowiliśmy przyjechać już z referatem. Przedstawimy interdyscyplinarny temat na pograniczu nauk społecznych i nauk przyrodniczych. Będziemy sprawdzać, jaka jest wiarygodność meteorologicznych wierzeń ludowych na przykładzie wieloletnich danych ze stacji IMGW we Włodawie. Będziemy sprawdzać, czy te wierzenia się sprawdzają czy nie – dodaje Kamil. - W Kortowie jest bardzo sympatycznie, wszystko blisko, pod ręką. Takie zielone miasteczko – podkreśla Kamil.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji wezmą udział w spotkaniu integracyjnym – QUEST – KORTOWO, które zostanie zorganizowane w Ogrodzie Doświadczalnym w Kortowie.

Organizatorem 48. edycji MSKN jest Koło Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO" działające na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie pod opieką dr. Wojciecha Truszkowskiego. Organizatorem wspomagającym jest Koło Naukowe Biochemii i Biotechnologii Zwierząt działające na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt pod opieką dr hab. inż. Marzeny Mogielnickiej-Brzozowskiej.

Wydarzenie honorowym patronatem objęli prof. Ryszard Górecki, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

syla