Młodzi badacze o bezpieczeństwie żywności

Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konferencji młodych badaczy poświęconej bezpieczeństwu i jakości żywności.

XVII Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Bezpieczeństwo i jakość żywności” odbędzie się 23 marca (poniedziałek) w siedzibie Wydziału Nauki o Żywności (pl. Cieszyński, sala im. prof. T. Dziamy). 

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów. Jednocześnie Komitet naukowy i organizacyjny  zaprasza do uczestnictwa i zgłaszania abstraktów do dnia 3.marca (wtorek) na adres: a.ogrodowczyk@pan.olsztyn.pl

Tytuł maila: Abstrakt  XVII KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY 

Wytyczne odnośnie przygotowania streszczeń znajdują się na stronie: http://www.uwm.edu.pl/wnz/aktualnosci/xvii-konferencja-naukowa-mlodych-badaczy-bezpieczenstwo-jakosc-zywnosci-23032020

Współorganizatorzy konferencji: Oddział Nauk o Żywności Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

PATRONAT

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk                                                  

Projekt finansowany z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych