Młodzi badacze o bezpieczeństwie żywności

Są młodzi, prowadzą ciekawe badania i uczą się, jak je prezentować. Na XVI Konferencji Naukowej Młodych Badaczy młodzi naukowcy z UWM i olsztyńskiego oddziału PAN wygłosili referaty o bezpieczeństwie i jakości żywności.

Konferencja odbyła się 26 marca w siedzibie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Jest wspólną inicjatywą Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz IRZiBŻ PAN w Olsztynie i ma już 16-letnią tradycję. Inicjatorem jej powołania był nieżyjący prof. Henryk Kostyra, pracownik Wydziału Technologii Żywności b. ART, a następnie IRZiBŻ PAN. Uczestniczą w niej młodzi naukowcy zajmujący się badaniami żywności.

- Ta konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem młodych pracowników naukowych. Jest to dla nich forum wymiany doświadczeń, okazja do zaznajomienia się z profilem badawczym uczestników. Mogą zaprezentować wyniki swoich badań. Uczą się, jak je przedstawić, bo to też ważna umiejętność. A tematyka jest bardzo ciekawa, poczynając od komputerowych metod różnego rodzaju symulacji zachowania żywności w matrycy żywnościowej po alergenność żywności. W ubiegłym roku były też tematy związane z piwowarstwem. Tradycją jest zapraszanie do wygłoszenia wykładu plenarnego uznanego, doświadczonego naukowca z Wydziału Nauki o Żywności lub z IRZiBŻ. W tym roku obalamy mity na temat szkodliwości glutenu. Wykład o spożywaniu przetworów z ziarna pszenicy wygłosiła prof. Katarzyna Majewska z WNoŻ - wyjaśnia prof. Anna Iwaniak z Katedry Biochemii Żywności WNoŻ, jedna z członkiń komitetu naukowego konferencji.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział kilkanaścioro młodych badaczy z UWM oraz olsztyńskiego oddziału PAN. Wyniki badań, które prezentowali, łączyły się z tematami ich prac doktorskich i dotyczyły m.in. alergenów pokarmowych, wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, nowych źródeł białek pokarmowych, jakości żywności, aktywnych biologicznie peptydów, fałszerstw na rynku żywności, wpływu procesów technologicznych na otrzymywane produkty i nowoczesnych metod analizy żywności.

W gronie prelegentów była mgr Marta Turło, słuchaczka III r. studiów doktoranckich, która przygotowuje pracę doktorską pod okiem prof. Piotra Minkiewicza z Katedry Biochemii Żywności.

- Temat mego referatu jest związany bezpośrednio z pracą doktorską i dotyczy białek alergennych w owocach morza - krewetkach, ośmiornicach i kalmarach. Szukam w tych białkach wspólnych fragmentów peptydowych, które wykazują cechy charakterystyczne dla białek alergennych. Badania pozwolą wykryć białka alergenne w żywności i odpowiednio ją oznaczyć, jako szkodliwą dla osób z alergią. Owoce morza są coraz powszechniej spożywane przez Polaków, więc odpowiednie oznakowanie tych produktów jest potrzebne. Czy czuję tremę? Nie, to już moja 3. prezentacja wyników badań, a temat jest bardzo mój - mówi Marta.

Tegoroczna konferencja była dofinansowana z programu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID) projektu Innowacyjna Żywność Wysokiej Jakości dla Zdrowia Społeczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju, realizowanego na UWM.

mah