Mistrzostwa Pracowników w koszykówce

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Klub Sportowy AZS UWM zaprasza reprezentacje wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Międzywydział‚owe Mistrzostwa Pracowników o Puchar Rektora UWM w koszykówce .

Międzywydział‚owe Mistrzostwa Pracowników o Puchar Rektora UWM w koszykówce odbę™dą… się™ w hali UWM ul. Prawocheńskiego 7 od dnia 11.12. 2013 r.
System rozgrywek: w zależności od liczby drużyn. Warunki uczestnictwa: pracownik UWM, dopuszczalna liczba doktorantów - 2 osoby.
Zapisy do dnia 05.12.2013 r.

w kategorii