Ministerstwo przekazało informacje dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki zebrali w broszurze informacyjnej wskazówki dla Ukraińców dotyczące możliwości kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

W przygotowanym przez siebie informatorze, MEiN krok po kroku przedstawia studentom przybyłym z Ukrainy procedurę ubiegania się o możliwość dokończenia studiów w Polsce.

1. Zbierz wszelkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, itp.). Nie ma potrzeby nostryfikacji dyplomów dla obywateli Ukrainy.

2. Jeśli potrzebujesz informacji o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów – złóż wniosek do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który dostępny jest pod adresem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach lub samodzielnie wygeneruj pisemną informację o dyplomie za pomocą systemu Kwalifikator: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator

3. Skontaktuj się z wybraną polską uczelnią i złóż wniosek o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w sprawie podejmuje rektor.

Więcej informacji w broszurach:

>>> w języku polskim

>>> w języku ukraińskim

 

 

 

Ministerstwo przygtotowało informacje dotyczące możliwości kontynuowania studiów w Polsce. Ważne jest zebranie wszystkich dokumentów dotyczących wykształcenia, a następnie skontaktowanie się z wybraną uczelnią i złożenie wniosku o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej, a decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu. 

Kolejna część zawiera informację o zasadach otrzymania wsparcia finansowego oraz warunkach, na jakich student z zagranicy jest zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. 

Osoby przybywające z Ukrainy mogą kontynuować w Polsce karierę naukową. Nie potrzebują zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Kluczowy jest kontakt z wybraną uczelnią lub instytutem naukowym. Temu zagadnieniu został poświęcony ostatni fragment materiału przygotowanego przez MEiN.  

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki