Ministerstwo nagrodziło młodych, zdolnych i ambitnych

mgr Monika Hrynkiewicz z WNoŻ
Czworo doktorantów z UWM otrzymało stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia. Znaleźli się w gronie 76 młodych badaczy z całej Polski docenionych za ambicję, pracowitość i ciekawe badania.

Lek wet. Joanna Głodek z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, mgr Monika Hrynkiewicz z Wydziału Nauki o Żywności, mgr Maciej Kasprzyk z Wydziału Humanistycznego oraz mgr Karol Szeszko z Wydziału Biologii i Biotechnologii otrzymają stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżący rok akademicki. Stypendium wynosi 25 tys. zł i jest wypłacane jednorazowo. W tym roku ministerstwo wyróżniło 76 doktorantów spośród prawie 700 aplikujących z całej Polski.

W gronie tegorocznych stypendystów z naszej uczelni jest mgr Monika Hrynkiewicz (na zdj.), studentka IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności. Monika Hrynkiewicz przygotowuje pracę doktorską w Katedrze Biochemii Żywności pod kierunkiem prof. Anny Iwaniak. Młoda doktorantka wykorzystuje metody chemometryczne i bioinformatyczne do analizy budowy peptydów występujących w żywności. Dzięki takiej analizie będzie można ocenić na podstawie budowy chemicznej peptydu, czy np. ma gorzki smak. Wiedza taka jest bardzo przydatna technologowi żywności przy opracowywaniu receptur produktów spożywczych.

- Za sukcesem idzie ciężka praca. Monika dała się poznać z najlepszej strony już podczas studiów magisterskich. Jest współautorką kilku publikacji z tzw. listy filadelfijskiej, kierowała także wydziałowym programem badawczym. Wcześniej była też stypendystką marszałka województwa podlaskiego. Wyróżnienie jej stypendium traktujemy jako sukces także naszej katedry, docenienie i wyróżnienie naszych badań – cieszy się prof. Anna Iwaniak z Katedry Biochemii Żywności, opiekunka naukowa mgr Moniki Hrynkiewicz.

mah

w kategorii