Milion złotych na wsparcie młodych naukowców

studenci z walizkami na kólkach
Ponad 1 mln zł otrzymał UWM z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na dofinansowanie międzynarodowej wymiany doktorantów i młodej kadry akademickiej.

Pierwszego października 2019 r. na UWM rusza nowy program adresowany do doktorantów oraz młodej kadry akademickiej, która nie ukończyła 40. roku życia. Potrwa do 30 września 2020 r. Realizuje go Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej.

- Młodzi naukowcy rozwijają się szybciej i efektywniej, jeśli mogą zdobywać doświadczenie międzynarodowe i dostosować się do wysokich europejskich i światowych standardów. Wyjazdy zagraniczne z reguły bywają jednak drogie i młodych naukowców na nie nie stać. Ten program wynikł z potrzeby naszego środowiska. Brak dobrego mechanizmu finansowania staży uniemożliwia wyjazdy zagraniczne, ogranicza naszych naukowców. Przynosi to szkodę i im, i całej uczelni. W ubiegłym roku władze Uniwersytetu wprowadziły w życie podobny program. Dobrze się sprawdził i to jest jego kontynuacja, w nowej formule - mówi prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM do spraw nauki.

- Dzięki temu programowi młodzi naukowcy mogą otrzymać dofinansowanie na krótkoterminowe (od 5 do 30 dni) wyjazdy mające na celu: aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk), pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego, wykonanie pomiarów z użyciem unikatowej aparatury i infrastruktury badawczej niedostępnej lub trudno dostępnej w Polsce, udział w kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej), wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych, udział w spotkaniach brokerskich, prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego, udział w innych krótkich formach kształcenia umożliwiających zwiększenie kompetencji uczestnika programu – wyliczają Ewelina Sobocińska i Joanna Chaberek z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, które pracowały nad wnioskiem do NAWA

Program zapewnia uczestnikom dofinansowanie kosztów utrzymania i podróży. Dodatkowo mogą oni wystąpić o pokrycie kosztów opłat konferencyjnych, szkoleniowych, kursów itp.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można otrzymać w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (ul. M. Oczapowskiego 2, piętro 2, pok. 221 d, Rektorat).

Osoby do kontaktu: Ewelina Sobocińska tel. 89 523 34 67 lub Joanna Chaberek tel. 89 523 34 15, e-mail: prom@uwm.edu.pl

Szczegóły na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

lek

w kategorii