Międzywydziałowy turniej szachowy UWM 2018

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Klub Sportowy AZS UWM i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego zapraszają studentów i pracowników UWM na Międzywydziałowy Turniej Szachowy UWM

Termin i miejsce: Turniej planowany jest w kwietniu w środy wg ustalonego terminarza w hali sportowej w Kortowie przy ul. Prawocheńskiego 7, pokój nr 3.

Zebranie organizacyjne oraz pierwszy etap rozgrywek - 11.04.2018 r. godz. 18.00 (środa).

Warunki uczestnictwa: Studenci oraz pracownicy UWM (nie więcej niż 5 zawodników z jednego wydziału).

Zapisy pod adresem: szachy.uwm@gmail.com do dnia 10.04.2018 r.

System rozgrywek: W zależności od liczby zawodników rozgrywki będą prowadzone systemem szwajcarskim/ grupowym/ „każdy z każdym”.

Nagrody: Dla trzech pierwszych wydziałów przewidywane są puchary

i medale.

w kategorii