Międzynarodowe dyskusje slawistów

Kim mają być absolwenci studiów slawistycznych? Jak i po co uczyć tak niszowych języków, jak np. ukraiński? O tym m.in. dyskutowali uczestnicy międzynarodowej konferencji slawistycznej na UWM (24-25.06).

Na UWM trwała XVI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe.  W czterech sekcjach (językoznawczej, literaturoznawczej, historyczno-kulturologicznej i glottodydaktycznej) obradowało 120 naukowców slawistów z kilkunastu ośrodków naukowych z kraju i zagranicy.

– Najliczniej reprezentowane były sekcje literaturoznawcza i językoznawcza. Nasi goście zaproponowali szeroką problematykę badawczą, bo w tym roku postanowiliśmy dać im swobodny wybór, zamiast ściśle określać tematykę konferencji. Bardzo ciekawa była grupa ukrainoznawcza, w której prelegenci przedstawiali problem tożsamości Ukrainy, wciąż aktualny od XVII wieku. W grupie białorutenistycznej dyskutowano nad odbiorem literatury białoruskiej w Polsce. Naukowcy z Rosji przedstawili między innymi ciekawy i niemal nieznany wątek emigracji z przełomu wieków XIX i XX mieszkańców Mazur do Kraju Krasnojarskiego. Poruszaliśmy tak różnorodne tematy, jak metody lecznicze opisane w siedemnastowiecznych drukach bazyliańskich, obraz Rosji w polskim internecie czy tradycje wschodnie w muzyce Krzysztofa Pendereckiego – mówi dr Barbara Kozak, dyrektor Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej, współorganizatorka konferencji.

Ważnym tematem konferencji były zagadnienia dydaktyczne.

– Jak i po co uczyć tak niszowych języków, jak np. ukraiński, jeśli większość studentów zaczyna od podstaw? Tacy młodzi ludzie z dyplomem licencjata nie mogą od razu stać się kompetentnymi nauczycielami czy tłumaczami. Kim więc mają być absolwenci studiów slawistycznych?  Może pośrednikami w dialogu kultur, budzącymi zainteresowanie Białorusią, Ukrainą, Rosją wśród innych i stale poszerzającymi własną wiedzę w tej dziedzinie – zastanawia się dr Kozak.

Slawiści spotykają się na konferencjach w Olsztynie od 30 lat. Początkowo w WSP, a od utworzenia Uniwersytetu już w jego murach.

– Dotychczas konferencje organizowane były co 2 lata, ale od tej edycji będziemy spotykać się co rok, tak duże jest zainteresowanie – dodaje dr Kozak.

– Owocem obrad tradycyjnie będą publikacje, z pewnością zostanie też podpisanych kilka umów z ośrodkami naukowymi w Rosji. Naukowcy rosyjscy są bardzo zainteresowani współpracą z nami – podsumowuje dr Kozak.

Konferencję zorganizowali pracownicy naukowi Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału Humanistycznego UWM.

mah

w kategorii